Ohlášky 17.9.2017 ,24.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha–sanga a druhů, mučedníků

– Čtvrtek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

– Pátek 22. září – pobožnost ke sv. Ritě. Po mši svaté bude tradiční žehnání růží. Tuto světici prosíme o přímluvu v lidskými prostředky neřešitelných situacích a o pomoc při smíření. Podle tradice přinášíme 3 růže

– Sobota 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nově otevíráme katecheze spojené s výtvarnými a dalšími aktivitami. Přihlášky posílejte na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. První setkání se uskuteční 3. října 2017 v 16:00 hod. na faře.

· Matky s nejmenšími dětmi (Kulihrášci) se budou již tradičně scházet každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na 3. nádvoří opatství. Zahájení 5. října 2017. Noví zájemci se mohou přihlásit na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

· Dne 23. září chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník pan Filip Slezák a slečna Simona Válová, bytem Strž 4. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí panu faráři.

· Po mši svaté zveme děti k nástěnce u sakristie, kde si mohou podepsat svého ptáčka a nalepit svůj list na strom Božího království.

· Příští neděli 24. září bude sbírka do fondu na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi. Více informací na fond.biskupstvi.cz.

· První zkouška Dětského sboru baziliky bude v neděli 24. 9. 2017. Děti se sejdou v 10:00 v sakristii. Budeme rádi, když se k nám připojí noví členové – děti, které rády zpívají a chodí již alespoň do druhé třídy základní školy. Těšíme se na Vás a na společné doprovázení zpěvem při liturgii.

· Další pastorační aktivity v naší farnosti začínají v říjnu. Na nástěnce před bazilikou najdete rozvrh setkání.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 10.9.2017, 23.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Dnes, v neděli 10. září – Svátek sv. Mikuláše Tolentinského, augustiniána. Na závěr mše svaté se pomodlíme litanie ke sv. Mikuláši a požehnáme chléb, který pak bude rozdán mezi farníky.

– Úterý 12. září – Památka Jména Panny Marie

– Středa 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

– Čtvrtek 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže, po mši svaté bude následovat pobožnost uctívání kříže

– Pátek 15. září – Památka Panny Marie Bolestné

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Výuka náboženství na faře začne toto pondělí 11. září 2017.

· Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nově otevíráme katecheze spojené s výtvarnými a dalšími aktivitami. Přihlášky posílejte na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. První setkání se uskuteční 3. října 2017 v 16:00 hod. na faře.

· Matky s nejmenšími dětmi (Kulihrášci) se budou již tradičně scházet každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na 3. nádvoří opatství. Zahájení 5. října 2017. Noví zájemci se mohou přihlásit na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

· Dne 16. září chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník pan Filip Jelínek a slečna Dorota Weglorz (Wengloš). Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí panu faráři.

· Po mši svaté zveme děti k nástěnce u sakristie, kde si mohou podepsat svého ptáčka a nalepit svůj list na strom Božího království.

· Příští neděli 17. září bude sbírka na opravy baziliky. V tomto roce byla restaurována socha Panny Marie před bazilikou a také podezdívka a železný kovaný plot před prelaturou opatství.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 3.9.2017, 22.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 4. září – Svátek Matky Boží Potěšující, mše svatá v bazilice bude mimořádně v 18:00 hod. Tento titul Panny Marie je svázán s řádem Augustiniánů.

– Pátek 8. září – Svátek Narození Panny Marie

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

· Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii baziliky a zde je také můžete odevzdat. Výuka náboženství na faře začne od pondělí 11. září 2017. Na školách zahájíme výuku dle domluvy s vedením škol.

· Rodiče, kteří chtějí v příštím školním roce přivést své dítě k 1. sv. přijímání, zapište se do seznamu v sakristii. Přípravy budou probíhat vždy v neděli v 10:00 hod. na faře. První setkání bude 1. října v 10:00 hod. v učebně.

· Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nově otevíráme katecheze spojené s výtvarnými a dalšími aktivitami. Přihlášky posílejte na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. První setkání se uskuteční 3. října 2017 v 16:00 hod. na faře.

· Matky s nejmenšími dětmi (Kulihrášci) se budou již tradičně scházet každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na 3. nádvoří opatství. Zahájení 5. října 2017. Noví zájemci se mohou přihlásit na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

· Dne 16. září chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník pan Filip Jelínek a slečna Dorota Weglorz (Wengloš). Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí panu faráři.

· Dnes po mši svaté zveme děti k nástěnce u sakristie, kde si mohou podepsat svého ptáčka a nalepit první list na strom Božího království.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 27.8.2017, 21.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

-Pondělí 28. srpna – Slavnost sv. Augustina, biskupa a učitele církve, řád augustiniánů slaví svého zakladatele, sv. Augustina. Poutní mše svatá bude v 18:00 hod.

-Úterý 29. srpna – Památka Umučení sv. Jana Křtitele

– Pátek 1. září – první pátek v měsíci, zpovídá se od 17:00 hod.

– Sobota 2. září – první sobota v měsíci – v 18:00 hod. večer bude sloužena již tradiční poutní mše k Panně Marii Svatotomské. Přijďte vyprosit Boží pomoc a požehnání sobě i svým rodinám a pozvěte i své přátele.

· Děkujeme všem farníkům, kteří minulou středu uklízeli naši baziliku.

· Příští neděli, 3. září, bude žákům, studentům a učitelům na konci každé mše svaté uděleno požehnání. Prvňáčci si mohou k požehnání přinést své aktovky.

· Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii baziliky a zde je také můžete odevzdat. Výuka náboženství na faře začne od pondělí 11. září 2017. Na školách zahájíme výuku dle domluvy s vedením škol.

· Rodiče, kteří chtějí v příštím školním roce přivést své dítě k 1. sv. přijímání, zapište se do seznamu v sakristii. Přípravy budou probíhat vždy v neděli v 10:00 hod. na faře. První setkání bude 1. října v 10:00 hod. v učebně.

· Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nově otevíráme katecheze spojené s výtvarnými a dalšími aktivitami. Přihlášky posílejte na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. První setkání se uskuteční 3. října 2017 v 16:00 hod. na faře.

· Matky s nejmenšími dětmi (Kulihrášci) se budou již tradičně scházet každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na 3. nádvoří opatství. Zahájení 5. října 2017. Noví zájemci se mohou přihlásit na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 13.8.2017, 19.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:
– Dnes v neděli 13. srpna – druhý den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše
svatá, po ní přednáška a koncert
– Pondělí 14. srpna – třetí den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše svatá, po ní přednáška a koncert. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a
mučedníka
– ÚTERÝ 15. SRPNA – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, hlavní pouť
v naší farnosti. Poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské – Paladiu města Brna se koná v 18:00 hod. Mši svatou bude sloužit pomocný
biskup naší diecéze, otec Pavel Konzbul. Prosíme, pozvěte na tuto hlavní farní slavnost své přátele. Toto poutní místo je po staletí velkým zdrojem
Božích milostí.
• Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
• Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši
svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou cypřišků.
• Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační
schůzku, která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.
• Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady.
Vstup z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude k vyzvednutí na vrátnici za Mendlovým muzeem. Prostor není otevřený pro
psy.
• Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.

Ohlášky 6.7.2017, 18.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:
– Úterý 8. srpna – památka sv. Dominika, kněze
– Středa 9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
– Čtvrtek 10. srpna – svátek sv. Vavřince, Jáhna a mučedníka
– Pátek 11. srpna – památka sv. Kláry, panny
– Sobota 12. srpna – začátek přípravy na hlavní pouť naší farnosti, mše svatá
– 18:00 hod., po mši svaté přednáška a koncert
– Neděle 13. srpna – druhý den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše svatá, po ní
přednáška a koncert
– Pondělí 14. srpna – třetí den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše svatá, po ní
přednáška a koncert. Podrobné informace najdete na plakátu.
• Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
• Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté,
která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou cypřišků. Byli jsme upozorněni,
že námi nazývané „tuje“ jsou dle Akademie věd, internetu i zkušených
zahradníků Cypřišky Lawsonovy. Omlouváme se za mylnou informaci. Přesto
Vás stejnou cestou srdečně zveme na společná setkání do farní kavárny.
• Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační schůzku,
která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.
• Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady. Vstup
z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude na vrátnici
za Mendlovým muzeem. Prostor není otevřený pro psy.
• Tradiční farní pouť k Panně Marii Svatotomské – Paladiu města Brna se koná
v úterý 15. srpna v 18:00 hod. Mši svatou bude sloužit pomocný biskup naší
diecéze, otec Pavel Konzbul. Prosíme, pozvěte na tuto hlavní farní slavnost své
přátele. Toto poutní místo je po staletí velkým zdrojem Božích milostí.
• Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden,
pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný
odpočinek a šťastný návrat domů.

Ohlášky 30.7.2017, 17.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 1. srpna – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

– Pátek 4. srpna – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze; 1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření od 17:00 hod.

– Sobota 5. srpna – první sobota v měsíci a již tradiční poutní mše k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod. večer. Přijďte vyprosit Boží pomoc a požehnání sobě i svým rodinám a pozvěte i své přátele.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou cypřišků. Byli jsme upozorněni, že námi nazývané „tuje“ jsou dle Akademie věd, internetu i zkušených zahradníků Cypřišky Lawsonovy. Omlouváme se za mylnou informaci. Přesto Vás stejnou cestou srdečně zveme na společná setkání do farní kavárny.

· Naše farnost pořádá od 4. – do 10. srpna již tradiční cyklopouť do Mariazell. Bližší informace v sakristii nebo u P. Angela.

· Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační schůzku, která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.

· Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady. Vstup z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude na vrátnici za Mendlovým muzeem. Prostor není otevřený pro psy.

· Tradiční farní pouť k Panně Marii Svatotomské – Paladiu města Brna se koná v úterý 15. srpna v 18:00 hod. Předcházející triduum bude od soboty 12. srpna do pondělí 14. srpna, vždy v 18:00 hod. Bližší informace jsou na plakátu ve vývěsce.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.

Ohlášky 23.7.2017, 16.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola

– Středa 26. července – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

– Čtvrtek 27. července – památka sv. Gorazda a druhů

Ø-Sobota 29. července – památka sv. Marty

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po večerní mši svaté.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tůjí. Zveme vás na společná setkání.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rozvrh hodin je na nástěnce. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin.

· Naše farnost pořádá od 4. – do 10. srpna již tradiční cyklopouť do Mariazell. Bližší informace v sakristii nebo u P. Angela.

· Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady. Vstup z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude na vrátnici za Mendlovým muzeem. Prostor nebude otevřený pro psy.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.

Ohlášky 16.7.2017 15.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Sobota 22. července – svátek sv. Marie Magdalény; v naší bazilice bude mše svatá i večer v 18:00 hod. s tradiční pobožností ke sv. Ritě. Svatá Rita je přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích a pomocnice v usmíření. Podle tradice přinášíme k žehnání tři růže, jednu dáváme k oltáři sv. Rity spolu s prosbou, druhou si neseme domů a třetí růži darujeme někomu, kdo prožívá těžké období.

· Ve středu 19. července uplynou 3 měsíce od úmrtí P. Jana Budila, v 18:00 hod. za něj bude sloužena mše svatá. Prosíme, vzpomeňte na něj ve svých modlitbách.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na společná setkání.

· Dne 5. srpna chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník Zbyněk Vozdecký a Kateřina Müllerová. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí faráři zdejší farnosti.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rozvrh hodin je na nástěnce. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin.

· Příští víkend 21. – 23. července proběhnou oslavy výročí narození Gregora Johanna Mendela. Program začne v pátek v 15:00 hod. odbornými přednáškami v prostorách Mendelova muzea. V sobotu v 15:00 hod. začíná v zahradách Augustiniánského opatství program pro děti i dospělé. Oslavy budou zakončeny v neděli v 11:00 hod. mší svatou v naší bazilice. Program oslav najdete na vývěsce.

· Naše farnost pořádá od 4. – do 10. srpna již tradiční cyklopouť do Mariazell. Bližší informace v sakristii nebo u P. Angela.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.