Modlitba k Matce Boží Svatotomské

P.Maria

MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ:

Maria, Matko Boží, obracíme se k Tobě, která jsi nechala v našem městě Brně trvalé znamení své péče a pomoci. V lidsky beznadějné situaci, jsi město ochránila před zničením, obyvatele před oloupením a vyvražděním, ženy před ponížením.

Prostřednictvím Ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu potěšení a posílení, upevnění v naději, a nakonec vítězství. Nepřítel Tě viděl jako „černou Marii“ ale Brňané v Tobě uviděli světlo Boží milosti. Tvá přítomnost byla pro nepřátele tmou a pohromou, pro Brňany jsi byla světelným znamením vítězství.

Panno Maria Svatotomská, náleží ti titul: „Paladium města Brna“, což znamená „záruka trvání města“.
Maria, svou přítomností skrze tuto ikonu, vyprošuješ Boží péči a pomoc každému z nás. Přicházíme dnes k Tobě, abychom Tě společně slovy našeho biskupa Vojtěcha vroucně prosili: Jednota, odvaha a odhodlání našich předků ať je vzorem i pro každého z nás. Společně děkujeme za ty, na jejichž dědictví navazujeme. Stojíme před Tvým obrazem a prosíme za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu překonávat překážky, jako oni. Abychom v jednotě s Bohem i mezi sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života. Prosíme, buď nám stále zárukou setrvání v Boží milosti.

Amen.