Pastorační aktivity

  • Výuka náboženství probíhá na faře od pondělí do čtvrtka, vždy odpoledne. Kontakt : hvelanova@seznam.cz
  • Zveme mládež na pravidelná setkání, která probíhají vždy v úterý ve 20:00 hod. v učebně fary
  • Zveme všechny, kdo mají zájem o porozumění Bibli a prohloubení víry na pravidelná setkání. Nad Božím slovem se scházíme každý čtvrtek v 19:00 hod. v učebně fary
  • Zveme chlapce i tatínky ke službě u oltáře. Zájemci hlaste se v sakristii baziliky
  • Zveme vás k pravidelné modlitbě růžence. Modlíme se v týdnu půl hodiny před začátkem každé mše svaté., v neděli před ranní mší svatou v 7:00 hod.
  • Ctitelé svaté Rity se scházejí 22. dne každého měsíce v 18:00 hod na mši svaté spojené s pobožností
  • Rozšiřte řady ctitelů svaté Rity, kterou prosíme o pomoc v těžkých a z lidského pohledu beznadějných situacích. Srdečně zveme. Můžete přinést růže.
  • Zveme ty, kdo rádi zpívají do farního chrámového sboru. Zájemci hlaste se u varhaníka Jiřího Langa
  • Setkání maminek s malými dětmi na faře a farní zahradě ve čtvrtek dopoledne v 10:30 hod. (zahájení v září 2016)
  • farní kancelář je otevřena ve středu a ve čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.  telefon: 606 282 681, telefon na farní kancelář  543 424 020 e-mail : brno-starebrno@dieceze.cz