Kontakt farnosti a úřední hodiny

Římskokatolická farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Staré Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Mendlovo nám. 157/1, 603 00 Brno, Staré Brno

Tel.: 606 282 681  nebo  543 424 010

www: http://www.opatstvibrno.cz

brno-starebrno@dieceze.cz

IČ: 64327361, DIČ: CZ64327361

číslo účtu farnosti: 1351785369/0800

Úřední hodiny farní kanceláře

Středa  15:00 – 17:00 hod.

Čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.

telefon: 606 282 681    nebo     543 424 020

telefon na opatství:   543 424 010

Vchod do kanceláře se nachází přímo naproti vstupu do baziliky.

Pronájem baziliky a veškeré akce konající se v bazilice konzultujte prosím s kostelnicí  Martou Burdyukh , tel. 730 308 356  nebo na e-mailové adrese: bazilika@opatstvibrno.cz