16.5.2017 úterý, Sv. Jana Nepomuckého

Řím 8, 31 b – 39; Mt 10, 17 – 22

Ke křesťanskému životu patří také pronásledování. Ježíš jasně řekl: Jestliže svět nenávidí mě, také vás bude nenávidět. Křesťanství je výčitkou svědomí pro celý svět, protože hlásá pravdu. Ve světě pravda není. Pravda je jenom tam, kde je Bůh. Ježíš přišel, aby dal svědectví pravdě. My křesťané jsme svědky Ježíše Krista. Tam, kde je Ježíš přijímán jako cesta, pravda a život, tam jsou také uznáváni ti, kteří tuto pravdu hlásají. Člověk nerad slyší, že myslí a jedná falešně. Ježíšův příchod na svět je spojen s výzvou: Obrať se a věř v evangelium, to znamená, změň své smýšlení. Z toho plyne, že já, člověk, nemám pravdu. Dráždí to naši pýchu. Chceme aspoň něco znamenat a Ježíš říká, že neznamenáme nic, že jsme úplně zmateni a nerozlišujeme, co je dobré a co zlé. Máme hlavní problém s poslušností. Jsme domýšliví. Těžko snášíme každou kritiku.

Opravdoví svědkové Ježíšova evangelia se zároveň stávají obětí pronásledování. Dokonce i naši nejbližší se stávají našimi nepřáteli: „Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt“. Netěší nás to, ale taková je skutečnost, protože jméno Ježíš je ve světě nenáviděno. Jenom ten, kdo vytrvá do konce, bude spasen. Jak jsem už řekl, neradi slyšíme, že neznamenáme nic, že nemáme žádnou možnost sami sebe spasit, že potřebujeme spasitele.

Když hlásáme, že Ježíš je jediným spasitelem člověka, máme proti sobě všechna další náboženství i pýchu člověka.

Ale vědomí, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých a teď je po Boží pravici a přimlouvá se za nás, je nad všechno další. Neexistuje na světě větší láska, než Ježíšova, která každého člověka ospravedlňuje. Jestliže se opírám o tuto jistotu, zároveň získávám přítele, který mi dává úplné bezpečí v pozemském životě a jistotu věčnosti. Pokud jsem se setkal s Ježíšem, který mě smiřuje s Bohem a dává mi své jméno, ve kterém mohu Boha prosit o všechno, získávám to, co mi svět nemůže nabídnout a co mě naplňuje radostí.

Takže kdo nebo co nás může odloučit od Kristovy lásky? Když jsme pronásledováni, díky přátelství s Ježíšem, „v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval“.

Dnes je pro nás svědkem této pravdy svatý Jan Nepomucký. On našel v Ježíši svého přítele a sám se stal přítelem Ježíše. Neselhal v úkolu, který mu Ježíš svěřil v kněžském povolání, byl věrný Ježíši až k smrti a tím nezradil druhého člověka. Přátelství s Ježíšem mě činí přítelem druhých lidí, kde moje láska roste až k odevzdání života za bližního.