Vzpomínka na prázdniny II

V den pouti na Starém Brně, v pondělí 15.8. jsme spolu s několika dalšími staršími ministranty vyrazili směrem na Ukrajinu.
Cesta byla nejen dlouhá (trvala asi 22 hodin), ale i plná zajímavostí a překvapení. Cílem naší cesty byl Ochakiv, kam jsme ve zdraví dorazili.
Byli jsme ubytovaní na faře u otce Kazimíra a po celou dobu pobytu jsme pomáhali se stavbou oltáře v místním kostele. Podívali jsme se také do muzea, kde jsme mohli vidět zbytek antického města. V poslední den našeho pobytu, v sobotu 27.8. byla pouť v místním kostele, kdy byl během mše svaté posvěcen nově dostavěný oltář.
Po slavnosti jsme nasedli do aut a odjeli zpět směrem na Českou republiku. Cesta byla podobně dlouhá jako první, ale dorazili jsme ve zdraví do Brna a vrátili se zpět do našich domovů.
(autor: Kuba)

Vzpomínka na prázdniny I.

skauti2

Náš 91.skautský oddíl byl o prázdninách 2016 na táboře v Rychlebských horách na místě dnes již neexistující vesničky Hraničky.

Mimo jiné za námi zavítal také otec Jan z komunity augustiniánů na Starém Brně a to hned dvakrát. Když přijel, bylo to pro všechny v táboře opravdu velkým povzbuzením.

Poprvé jsme díky hezkému počasí měli možnost slavit mši svatou venku, podruhé se už tak nezadařilo, a tak jsme obětní stůl museli přenést do jídelny. I přes déšť jsme mohli prožít mši svatou s nádhernou atmosférou v přírodě.

(FOTO)

(autor: Kuba)

Setkávání maminek již začala

kulihrasci_logo

Setkávání maminek s malými dětmi již začala. Probíhají pravidelně ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin na 3. nádvoří opatství. Tento nový klub maminek s dětmi se bude jmenovat KuliHRÁŠCI.

Díky štědrým darům farníků mají děti k dispozici zajímavé hračky. Je pro ně lákavé objevovat jiné věci, než které mají doma a tak se mezi KuliHRÁŠKY moc těší. Všem dárcům velmi děkujeme. Zaplať Pán Bůh.

Na začátku děkujeme Pánu Bohu za to, že nejsme sami, že se máme navzájem, máme kamarády a tvoříme společenství. Pro děti i maminky bude vždy připraven krátký program pro rozvoj víry i osobnosti.

Maminky, přijďte mezi nás.

(FOTO)

Kontakat:hartlovaludmila@seznam.cz

Ohlášky 25.9.2016

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V úterý 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze

* Ve středu 28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

* Ve čtvrtek 29. září – svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů

* V pátek 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

* V sobotu 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, mše svaté ráno v 8:00 h a večer v 18 h.

Příští neděle bude 27. neděle v mezidobí.

Setkání maminek s dětmi na mateřské dovolené již začala. Setkání se konají pravidelně ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin na 3. nádvoří opatství. Maminky, přijďte mezi nás.

Děkujeme farníkům, kteří se zapojili do úklidu baziliky minulou středu.

Vy, kteří z nějakého důvodu nemůžete přijímat svaté přijímání, přicházejte si pro požehnání. Znamením, že jdete pro požehnání je ukazováček pravé ruky na rtech.

V sobotu 1. října 2016 budou v bazilice slouženy dvě mše svaté, ranní mše svatá v 8:00 h, kdy budeme slavit památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, večerní poutní mše svatá v 18:00 h bude sloužena k poctě Panny Marie Svatotomské.

Setkání s Biblí pro dospělé začne od října. První setkání se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 19 hodin v učebně kláštera. Srdečně zveme všechny farníky, kteří mají zájem o hlubší pochopení Božího slova.

Zveme chlapce i s tatínky ke službě u oltáře. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.

Naši farnost navštívil P.Tomáš Caha

tcaha4

V neděli 18.9. jsme ve farnosti přivítali otce Tomáše Cahu, faráře z Třešti, který v Brně strávil část své dovolené.
Otce Tomáše si mnozí z nás pamatujeme ještě jako ministranta, který později v naší bazilice 6. července 2002 sloužil i svou primiční mši svatou.
Byla to velká radost pro něj i pro nás, že jsme společně mohli slavit mši svatou a strávit spolu část dopoledne.
Otec Tomáš nás pozval na návštěvu do své třešťské farnosti, která je vyhlášena svými betlémy a také hodným farářem :-). Slíbil, že naši baziliku zase navštíví příští rok kolem 6. července, a společně s ním oslavíme 15 let jeho kněžství.

(FOTO)

Ohlášky 18.9.2016

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V úterý 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

* Ve středu 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

* V pátek 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Příští neděle bude 26. neděle v mezidobí.

Setkání maminek s dětmi na mateřské dovolené již začala. Setkání se konají pravidelně ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin na 3. nádvoří opatství. Zájemci, hlaste se na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky tuto středu po večerní mši svaté.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 zveme na setkání se svatou Ritou. Svatá Rita je mocnou přímluvkyní v těžkých a bezvýchodných situacích života.

Mše svatá bude sloužena v 18 hodin, po ní bude následovat pobožnost a požehnání růží ke cti svaté Rity. Podle tradice přinášíme 3 růže. Jednu svaté Ritě, jednu neseme domů a jednu darujeme někomu v těžké životní situaci.

Setkání s Biblí pro dospělé začne od října. První setkání se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 19 hodin v učebně kláštera. Srdečně zveme všechny farníky, kteří mají zájem o hlubší pochopení Božího slova.

Zveme chlapce i s tatínky ke službě u oltáře. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.