2.8.2017.středa, 17.týden v mezidobí

Mt 13, 44 -46

Království Boží, o kterém mluví Ježíš v evangeliu, je skutečnost, která obsahuje též Boží moc a Boží vládu. Náš lidský život na Zemi může být podroben Božímu pánování. Ježíš svým příchodem na zem a především svými spásonosnými skutky, křížem a zmrtvýchvstáním, otevřel lidem možnost života v Boží přítomnosti. V Ježíši máme plný přístup k Bohu, můžeme Bohu říkat otče, tatínku. Členství, občanství v Božím království, nám otevírá přístup k celé Boží všemohoucnosti. Všechno, co patří Bohu, co je jeho vlastnictvím, je mi k dispozici. Co Bůh člověku nabízí, Ježíš ukázal svým životem a svými skutky: uzdravoval, křísil mrtvé, vyháněl zlé duchy, přinášel naději.

Již zde na zemi můžeme žít v Božím království, v Boží péči, pod Boží vládou.

Ježíš říká, že Boží království je podobné pokladu ukrytému v poli, je podobné vzácné perle, kterou hledá obchodník. To znamená, že Boží království je něco, co můžeme najít, můžeme vypátrat, můžeme odkrýt.

Realita křesťanského života ukazuje, že často nemáme zájem nalézt tento poklad, najít tuto perlu a koupit ji. Abychom vykopali tento poklad, abychom našli tuto vzácnou perlu, museli bychom se namáhat, vynaložit úsilí. Proč nám takový poklad nestojí za námahu? Proč o něj nestojíme?

Není to proto, že se bojíme Boha a považujeme poslušnost Boží vůli za obtížnou a pro nás nevýhodnou?

Potřebujeme konečně poznat, že Bůh je dobrý, že je dobrý tatínek. Podřídit se tomuto milujícímu tatínkovi je tou nejlepší životní volbou.