23.11.2017,čtvrtek 33.týden v mezidobí

Lk 19, 41 – 44

Situace Jeruzaléma, který stojí před tragickou budoucností, které nevěnuje pozornost je také obrazem našeho života. My si také velmi často nevšímáme zásadních problémů, které nás ohrožují. Nechceme si přiznat, že našim bezmyšlenkovitým, sobeckým, domýšlivým nebo hříšným jednáním si připravujeme utrpení a věčnou záhubu.

Náš život na zemi je stále něčím ohrožen. Nejsme zde v bezpečí, potřebujeme toho, který nám neustále nabízí skutečnou pomoc a má moc odvrátit každé nebezpečí.

O Jeruzalému Ježíš řekl, že ho stihnou tragické události, protože nepoznal čas, kdy mu Bůh nabízel svou přízeň. Ježíš ukazuje, že nejsme ponecháni na pospas zlu, ani hřích nás neuvrhne do bezvýchodné situace. Bůh má moc odvrátit každé ohrožení, vysvobodit z každého zotročení, uzdravit z každé nemoci. Bůh řeší i lidský neřešitelné věci, ale potřebuje, abychom se s ním přátelili.

Když se člověk dá ovládat pýchou, když si řekne, že Boha nepotřebuje, že pro něj Bůh není důležitý, nebo že Bůh není, zavírá dveře Boží pomoci. Když se rozhodne sám čelit všem svým životním problémům a vyřešit je, otevírá dveře svého život a života svých blízkých, za které nese odpovědnost, neomezenému působení zla. A zlo je vždy bystřejší, inteligentnější a schopnější a chce nás za každou cenu zničit. Zlo nás nenávidí a nenechá v nás kámen na kameni.

Každý útok zla můžeme odrazit jen s pomocí Boží milosti. A milost je dostupná jen Božím přátelům. Bůh je nekonečně trpělivý, proto velmi dlouho nabízí svou přízeň. Ale čas, kdy Bůh tluče na dveře našeho srdce je omezený, protože zlo se svým útokem na náš život nečeká. Když se nespřátelíme s Bohem a dorazí na nás zlo, staneme se vždy jeho obětí.

Bůh se neurazí, nedá se odradit naší nafoukaností, ale nemůže nás zachránit, když ho odmítáme.

Musíme pochopit, že jen Bůh nás dovede k pokoji, že jen on nám zajistí bezpečí a činí nás šťastnými, protože jen on může zlo skutečně odstranit, dát sílu k překonání každé životní vichřice a tak zachránit naše pozemské domovy před zhroucením.