27.6.2016 středa 17.týdne v mezidobí

Mt 13, 44 -46

Království Boží, o kterém mluví Ježíš v evangeliu, je termínem, který hovoří o Boží moci a Boží vládě. Náš lidský život na Zemi může být podroben Božímu pánování. Ježíš svým příchodem na zem a především svými spásonosnými skutky, což je kříž a zmrtvýchvstání, otevřel lidem možnost života v plné Boží přítomnosti. Máme v Ježíši plný přístup k Bohu, můžeme říkat Bohu otče, tatínku. Být členem Božího království, občanem Božího království přináší člověku přístup k celé Boží všemohoucnosti. Všechno tedy, co patří Bohu, co je jeho vlastnictvím, je mi k dispozici. Co Bůh člověku nabízí, Ježíš ukázal svým životem, svými skutky, které dělal: uzdravení, vzkříšení, vyhánění zlých duchů, přinesl naději.

Takže můžeme žít v Božím království, v Boží péči, pod Boží vládou zde na zemi.

Ježíš říká, že Boží království je podobné pokladu ukrytému v poli, je podobné vzácné perle, kterou hledá obchodník. To znamená, že Boží království je něco, co můžeme najít, můžeme vypátrat, můžeme odkrýt.

Realita křesťanského života ukazuje, že často nemáme zájem nalézt tento poklad, najít tuto perlu a koupit ji. Abychom vykopali tento poklad, abychom našli tuto vzácnou perlu, museli bychom se namáhat, vynaložit úsilí. Proč si nechceme dát tuto práci? Proč nechceme vykopat tento poklad?

Není to proto, že se Boha bojíme? A pak pouvažujeme podřízení se Boží vůli za obtížné a pro nás nevýhodné.

Potřebujeme konečně uvěřit, že Bůh je dobrý, že je ten, o kterém malá Tereze říkala: Bůh je dobrý tatínek. Podřídit se tomuto milujícímu tatínkovi je tou nejlepší životní volbou.