31.5.2017 Setkání vyšších augustiniánských představených

Ve středu 31.5.2017 byla v naší bazilice mše svatá, celebrovaná vyššími augustiniánskými představenými z celé Evropy.