Ohlášky 16.7.2017 15.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Sobota 22. července – svátek sv. Marie Magdalény; v naší bazilice bude mše svatá i večer v 18:00 hod. s tradiční pobožností ke sv. Ritě. Svatá Rita je přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích a pomocnice v usmíření. Podle tradice přinášíme k žehnání tři růže, jednu dáváme k oltáři sv. Rity spolu s prosbou, druhou si neseme domů a třetí růži darujeme někomu, kdo prožívá těžké období.

· Ve středu 19. července uplynou 3 měsíce od úmrtí P. Jana Budila, v 18:00 hod. za něj bude sloužena mše svatá. Prosíme, vzpomeňte na něj ve svých modlitbách.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na společná setkání.

· Dne 5. srpna chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník Zbyněk Vozdecký a Kateřina Müllerová. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí faráři zdejší farnosti.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rozvrh hodin je na nástěnce. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin.

· Příští víkend 21. – 23. července proběhnou oslavy výročí narození Gregora Johanna Mendela. Program začne v pátek v 15:00 hod. odbornými přednáškami v prostorách Mendelova muzea. V sobotu v 15:00 hod. začíná v zahradách Augustiniánského opatství program pro děti i dospělé. Oslavy budou zakončeny v neděli v 11:00 hod. mší svatou v naší bazilice. Program oslav najdete na vývěsce.

· Naše farnost pořádá od 4. – do 10. srpna již tradiční cyklopouť do Mariazell. Bližší informace v sakristii nebo u P. Angela.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.

Ohlášky 9.7.2017, 14.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

– Sobota 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Pastorační aktivity se v naší farnosti o prázdninách nekonají.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na společná setkání.

· Dne 5. srpna chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník Zbyněk Vozdecký a Kateřina Müllerová. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí faráři zdejší farnosti.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin. Rozvrh hodin je na nástěnce

· V pátek 14. července je v naší farnosti adorační den. Adorace bude probíhat od 8:00 do 10:00 hod., od 12:00 do 14:00 a od 16:00 do 18:00 hod. Nejsvětější svátost bude na oltáři Panny Marie Bolestné. Prosíme zájemce o adoraci a ty, kteří chtějí vést modlitbu před Nejsvětější svátostí, aby se závazně zapsali do seznamu v sakristii baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 2.7.2017, 13.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– středa 5. července – Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Pastorační aktivity v naší farnosti se o prázdninách nekonají.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na společná setkání.

· Dne 3. července uzavře v Lipůvce svátost manželství Karel Kudláč, římský katolík, bytem Brno Renneská, s Martou Nedbalovou, bez vyznání. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí faráři zdejší farnosti.

· V pátek 7. července je první pátek v měsíci. Příležitost ke svátosti smíření bude od 17:00 hod.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin. Rozvrh hodin je na nástěnce

· Ve středu 5. července začíná v Brně Charismatická konference. Hlavní program proběhne již tradičně na brněnském výstavišti. Program najdete na vývěsce.

· V pátek 14. července je v naší farnosti adorační den. Prosíme zájemce o adoraci, aby se závazně zapsali do seznamu v sakristii baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 25.62017 12.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Čtvrtek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

– Sobota 1. července – první sobota v měsíci, poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod.

Pastorační aktivity v naší farnosti o prázdninách nebudou.

· Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

· Farní kavárna bude otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na vzájemná setkání.

· Ve čtvrtek 29. června, o slavnosti sv. Petra a Pavla, začínají oslavy 240. výročí založení brněnské diecéze. Mši svatou v 17:30 bude v katedrále sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

· Milí farníci, připomínáme, že příští sobota je první v měsíci a v naší bazilice je spojena s poutní mší svatou k Panně Marii Svatotomské. Prosíme, šiřte tuto tradici a pozvěte své přátele a známe na pouť na Staré Brno.

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé soutěže své rodiny.

· Dne 3. července uzavře v Lipůvce svátost manželství Karel Kudláč, římský katolík, bytem Brno Renneská, s Martou Nedbalovou bez vyznání. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí faráři zdejší farnosti.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin. Rozvrh hodin bude na nástěnce příští neděli.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 18.6.2017 11.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

– Čtvrtek 22. června – pobožnost ke svaté Ritě

– Pátek 23. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

– Sobota 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pastorační aktivity v naší farnosti:

v Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. poslední setkání nad Božím slovem

v V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

v Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

· Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve čtvrtek večer 22. června nás svatá Rita opět zve k modlitbě. Mše svatá bude v 18:00 hod. a po ní se u oltáře sv. Rity pomodlíme litanie a požehnáme růže. Přijďte si vyprosit přímluvu sv. Rity a pozvěte i své přátele.

· Každou neděli po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. je otevřena naše farní kavárna. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na vzájemná setkání.

· Příští neděli bude sbírka na bohoslovce a formaci kněží.

· Příští neděli 25. června na mši svaté, která začíná v 11:00 hod., budou slavit naši bývalí ministranti, kněží Pavel a Tomáš Cahovi svá kněžská výročí. Otec Tomáš Caha slaví 15. výročí a jeho bratr Pavel 20. výročí kněžství.

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé soutěže své rodiny.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 11.6.2017 Slavnost Nejsvětější trojice

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

– Čtvrtek 15. června – Slavnost Těla krve Páně

Pastorační aktivity v naší farnosti:

v Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

v V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

v Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

· Ve čtvrtek 15. června bude slavnost Těla a krve Páně, na závěr mše svaté půjde průvod od oltáře přes Křížovou kapli k hlavnímu vchodu baziliky. Prosíme maminky, aby vypravily děvčata za družičky do průvodu s košíky s okvětními lístky. Květy budou sypány jen venku před bazilikou. Chlapci mohou v průvodu zvonit. Prosíme i ministranty, aby přišli v co největším počtu.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky tuto středu po večerní mši svaté.

· Příští neděli po každé mši svaté děti přijdou k nástěnce s ovečkami, kde zhodnotíme jejich celoroční účast na mších svatých a děti dostanou odměnu.

· Příští neděli 18. června v 17:00 hod. bude na 3. nádvoří farní den, na kterém ukončíme i katechetický rok. Všichni farníci jsou velmi srdečně zváni.

· Každou neděli po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. je pro všechny farníky otevřena farní kavárna. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na vzájemná setkání.

· P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

·

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé soutěže své rodiny.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 4.6.2017 Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého

V tomto týdnu budeme slavit:

– Čtvrtek 8. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

– Pátek 9. června – sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

– Neděle 11. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity v naší farnosti:

– Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

– Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

– Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

– V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

– Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

· V pátek 9. června bude mše svatá výjimečně ráno v 8:00 hod.

· V tomto roce naše bazilika v rámci Noci kostelů otevřena nebude.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Příští neděli bude sbírka na charitativní účely.

· Michaela Stará a Jan Mikulášek uzavřou 17. června 2017 ve 14:00 hod. v naší bazilice manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

· P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

· Brněnská akademie třetího věku ve spolupráci s Brněnským biskupstvím připravuje své kurzy i v příštím školním roce. Informace a elektronické přihlášky do kurzů na webu: www.bioetika.cz nebo osobně v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7.

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé

Ohlášky 28.5.2017 7.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie

– Čtvrtek 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka

– Pátek 2. června – první pátek v měsíci červnu, příležitost ke svátosti smíření je již od 17:00 hod.

– Sobota 3. června – ráno v 8:00 hod. slavíme památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, večerní mše svatá v 18:00 hod. je vigilií Božího hodu svatodušního a současně tradiční poutní mší svatou k Panně Marii Svatotomské.

– Neděle 4. června – Slavnost Seslání Ducha svatého

· Ve středu ve 12:00 hod. bude v naší bazilice mše svatá celebrovaná vyššími augustiniánskými představenými z celé Evropy, na kterou všechny zveme.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

· V sobotu po mši svaté v 18:00 hod. bude svatodušní modlitební bdění s adorací před Nejsvětější svátostí. Srdečně zveme všechny farníky.

· Příští neděli na mši svaté v 11:00 hod. oslaví otec Jan 30. výročí kněžského svěcení.

· Michaela Stará a Jan Mikulášek uzavřou 17. června 2017 ve 14:00 hod. v naší bazilice manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

· P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

· Brněnská akademie třetího věku ve spolupráci s Brněnským biskupstvím připravuje své kurzy i v příštím školním roce. Informace a elektronické přihlášky do kurzů na webu: www.bioetika.cz nebo osobně v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 21.5.2017 6.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

> Pondělí 22. května – sv. Rity z Cascie, řeholnice, mše svatá v 18:00 hod. Pamatujme na růže, které jsou vyjádřením našich proseb.

> Čtvrtek 25. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně; přijďte oslavit tuto důležitou událost, kterou nás Ježíš zve do nebe

> Pátek 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání mládeže

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

* Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

* Májová pobožnost se koná ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

* Skautky z 26. oddílu připravily farní výlet pro děti od 6 do 11 let, který se uskuteční v sobotu 3. června. Na tento výlet děti srdečně zveme. Prosíme rodiče, aby děti přihlásili v sakristii baziliky, kde dostanou bližší informace o plánované akci.

* Michaela Stará a Jan Mikulášek uzavřou 17. června 2017 ve 14:00 hod. v naší bazilice manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

* P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 7.5.2017 – 4.neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře

4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře, den modliteb za duchovní povolání

V tomto týdnu budeme slavit:

> Pondělí 8. května – Panny Marie, Prostřednice všech milostí, mše svatá bude v 18:00 hod.

> Sobota 13. května – Panny Marie Fatimské, 100. výročí od 1. zjevení ve Fatimě, mše svatá s modlitbou zasvěcení Panně Marii bude v 18:00 hod.

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání mládeže

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

* Při posledním rozloučení s otcem Janem Josefem Budilem bylo vybráno sedmdesát tři tisíce korun. Výtěžek z benefice byl darován Hospici svaté Alžběty v Brně. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

* Májová pobožnost se koná ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

* Příští neděli bude sbírka na opravy naší baziliky.

* Příští neděli po mši svaté, která začíná v 9:00 a v 11:00 hod., se pomodlíme za naše maminky. Před oltářem děti požehnají svým maminkám. Naplánované odpolední setkání odpadá.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.