Farní ohlášky 14. ledna 2018

 1. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • V úterý 16. ledna – v 16:00 hod. zveme rodiče s předškolními dětmi
  na katechezi spojenou s výtvarnými technikami a zpěvem do farní kavárny;

ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.

 • Ve středu 17. ledna – památka sv. Antonína, opata

v 19:00 hod. setkání biřmovanců v sále v 1. patře opatství.

 • Ve čtvrtek 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;

dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků – maminek s malými dětmi;

v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.

 • V pátek 19. ledna – v 19:00 hod. bude v sále v 1. patře opatství setkání mládeže nad Božím slovem.
 • Zkoušky sborů a výuka náboženství budou podle obvyklého rozvrhu. Připomínáme modlitbu růžence ve všední dny, půl hodiny před mší svatou. Vezměte si tuto připomínku k srdci a rozšiřte řady modlitebníků.
 • Další setkání v rámci cyklu Večery na Starém Brně se koná příští neděli
  ledna v 18:00 hod. v kapitulní síni opatství. MUDr. Zdeněk Hartl bude mít přednášku na téma: Cesty za světovými náboženstvími s prezentací náboženských předmětů křesťanství a judaismu. Hrou na klavír doprovodí Vojtěch Potáček.
 • Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje hojné Boží požehnání
a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

Farní ohlášky 7. ledna 2018

Neděle – Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně, na závěr každé mše svaté bude požehnána voda, křída a kadidlo. Každý si může od oltáře odnést sáček s požehnanou křídou a kadidlem. Křídou si označte dveře písmeny požehnání a letopočtem: K + M + B 2018. Je to prosba: Kriste, žehnej v tomto roce náš domov. Kadidlo zapalujeme jako znamení modlitby.
 • V pondělí 8. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Mše svatá bude v 18:00 hod. Tímto svátkem končí vánoční doba.
 • V úterý 9. ledna – v 16:00 hod. zveme rodiče s předškolními dětmi na katechezi spojenou s výtvarnými technikami a zpěvem do farní kavárny;  ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.
 • Ve středu 10. ledna – po večerní mši svaté bude úklid baziliky, prosíme farníky o pomoc;v 19:00 hod. setkání biřmovanců v sále v 1. patře.
 • Ve čtvrtek 11. ledna dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků – maminek s malými dětmi; v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.
 • V pátek 12. ledna – v 19:00 hod. bude v sále v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem.
 • Zkoušky sborů a výuka náboženství budou podle obvyklého rozvrhu. Připomínáme modlitbu růžence ve všední dny, půl hodiny před mší svatou. Vezměte si tuto připomínku k srdci a rozšiřte řady modlitebníků.

 

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje hojné Boží požehnání v tomto týdnu i v celém novém roce a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

Farní ohlášky 31. prosince 2017

Neděle – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • Dnes končí rok 2017. V 16:00 hod. bude sloužena mše svatá na poděkování
  za milosti a Boží pomoc v uplynulém roce. Ve 22:30 hod. bude bazilika otevřena k adoraci a modlitbě. Zveme všechny farníky, kteří se chtějí rozloučit se starým rokem v Boží přítomnosti a vyprosit si milosti pro nastávající rok 2018.
 • V pondělí 1. ledna, první den nového roku – slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svaté budou v 9:00 + 11:00 + 18:00 hod. Ranní mše svatá nebude.
 • V úterý 2. ledna – památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Večer ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.
 • Ve středu 3. ledna – památka Nejsvětějšího jména Ježíš.
 • Ve čtvrtek 4. ledna dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání maminek s malými dětmi. Večer v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.
 • V pátek 5. ledna – 1. pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod. Večer v 19:00 hod. bude v učebně v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem.
 • V sobotu 6. ledna – 1. sobota v měsíci. Připomínáme si výročí úmrtí Gregora Johanna Mendela. V 10:00 hod. bude na Centrálním hřbitově u jeho hrobu modlitba a položení věnců. V 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské a modlitba za Gregora Johanna Mendela.
 • Příští neděli 7. ledna bude slavnost Zjevení Páně. Během mší svatých bude žehnána voda, kadidlo a křída. Na mši svaté v 11:00 hod. bude tradiční katecheze pro děti v Křížové kapli. Tyto katecheze budou pravidelně 1. + 3. neděli v měsíci. Prosíme rodiče, aby děti na začátku mše svaté do Křížové kaple přivedli.
 • Děkujeme všem, kteří jste přispěli k důstojnému slavení svátků narození Ježíše Krista. Děkujeme za pomoc při výzdobě a úklidu baziliky, ministrantům
  za službu u oltáře, sborům a varhaníkům za krásný zpěv a hudbu.

Otec Wit a komunita augustiniánů se s vámi modlí za hojné Boží požehnaní do nového roku a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

VÁNOCE 2017 V BAZILICE NA STARÉM BRNĚ

Příležitost ke svátosti smíření: 

Středa 20. 12. 2017 – pátek 22. 12. 2017
vždy 17:00 – 18:00 hod. a po mši svaté, dle potřeby

Štědrý den 24.12.
7:30 hod. 9:00 hod. – 11:00 hod. – mše sv.
15:00 hod. bohoslužba pro děti a rodiče
22:00 hod. „půlnoční“ mše sv

Bazilika bude otevřena: 
7:00  hod. – 12:00 hod. 
14:30 hod. – 16:00 hod.
21:30 hod. – 23:00 hod.  

Boží hod vánoční 25. 12.
7:30 hod. ● 9:00 hod. ● 11:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena:
7:00 hod. – 12:00 hod.
14:00 hod. – 16:00 hod.

Svátek sv. Štěpána 26. 12.
18:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena: 
14:00 hod. – 16:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

středa 27. – 29. 12.
18:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena:
17:00  hod. – 19:00 hod. 

sobota 30. 12.
8:00 hod. mše svatá

Bazilika bude otevřena: 
7:30 hod. – 9:00 hod.

Sv. Silvestr 31. 12.            
7:30 hod. ● 9:00 hod. ● 11:00 hod.
mše sv.16:00 hod. 

Bazilika bude otevřena:
7:00 hod. – 12:00 hod.
15:30 hod. – 17:00 hod.

Adorace nejsvětější svátosti
23:00 hod – 23:45 hod.

Nový rok 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
9:00 hod. ● 11:00 hod. ● 18:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena: 
8:30 hod. – 12:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

Ohlášky 17. prosince 2017, 3. neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

 • Pátek 22. prosince – pobožnost ke sv. Ritě. Po mši svaté bude tradiční žehnání růží. Tuto světici prosíme o přímluvu v lidskými prostředky neřešitelných situacích a o pomoc při smíření. Podle tradice přinášíme 3 růže
 • Sobota 23. prosince – poslední rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

 

 • Tuto neděli v 16:00 hod. vás zveme do naší baziliky na adventní duchovní zamyšlení P. Jana na téma „Postavy u jeslí“. Toto setkání hudebně doprovodí sbor Auris Brunensis.
 • Děkujeme všem farníkům, kteří nám pomohli s úklidem baziliky minulou středu.
 • V tomto týdnu již všechny pastorační aktivity odpadají.
 • Příležitost ke svátosti smíření v naší bazilice bude od středy do pátku vždy od 17:00 do 18:00 hod. a pak po mši svaté podle potřeby.
 • V sobotu 23. prosince od 15:00 hod. budeme chystat vánoční výzdobu baziliky. Prosíme farníky o pomoc.
 • Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje požehnanou neděli, šťastné kráčení tichem adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

Ohlášky 10.12.2017 , 2. neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

-Středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

-Čtvrtek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

· Ve středu 13. prosince po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

· V tomto týdnu již ve středu nebude setkání biřmovanců, ve čtvrtek odpadá setkání pro dospělé nad Biblí a také páteční setkání mládeže.

· Rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami bude příští sobotu v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

· V sobotu v 18:00 hod bude na opatství adventní setkání pro všechny farníky, kteří jsou zapojeni v pastoračních aktivitách a při úklidu baziliky. Těšíme se na setkání s vámi.

· Příští neděli v 16:00 hod. vás zveme do naší baziliky na adventní duchovní zamyšlení P. Jana na téma „Postavy u jeslí“. Toto setkání hudebně doprovodí sbor Auris Brunensis.

· Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli, šťastné kráčení tichem adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

Ohlášky 3.12.2017 , 1.neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa

– Čtvrtek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

– Pátek 8. prosince – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

· Mikulášská besídka pro děti bude dnes v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.

· V pondělí 4. prosince v 18:00 hod. bude v naší bazilice mimořádná mše svatá, během které noví členové společenství čistých srdcí složí slib předmanželské čistoty. Jako znamení svého slibu přijmou prsten.

· Ve středu 6. prosince ve 20:00 hod. bude v bazilice Adventní koncert Masarykovy univerzity. Vystoupí soubor „Vernum 2013 Ensemble“ pod taktovkou dirigenta Ondřeje Tajovského. Srdečně zveme.

· Ve čtvrtek dopoledne 7. prosince proběhnou v bazilice adventní koncerty s průvodním slovem pro školy naší farnosti: pro ZŠ Hroznovou a ZŠ Křídlovickou. Vystoupí soubor Musicaanimae.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Připomínáme, že setkání biřmovanců pokračuje ve středu v 19:00 hod. v horním sále opatství.

· Rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami bude příští sobotu v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

· Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli, šťastné vykročení do ticha adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

Ohlášky 26.11.2017 Slavnost Ježíše Krista Krále

V tomto týdnu budeme slavit:

-Čtvrtek 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola

-Pátek 1. prosince – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

-Sobota 2. prosince – v 18:00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské, na tuto poutní mši pozvěte své přátele a známé

-Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem do čtvrtku 30. listopadu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

· V neděli 3. prosince bude při mši svaté v 11:00 hod. během čtení a homilie opět zajištěna pro malé děti v prostorách Křížové kaple vlastní katecheze. Děti budou vyzvány, aby se shromáždily v Křížové kapli. Při obětním průvodu pak společně přijdou do baziliky. Tyto katecheze budou pravidelně vždy 1. a 3. neděli v měsíci, vždy při mši svaté v 11:00 hod.

· Mikulášská besídka pro děti bude v neděli 3. prosince v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.

· Rorátní mše svaté s průvodem dětí s lucernami budou po tři následující soboty adventu: 9. + 16. + 23. prosince. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny.

· Milí rodiče, znovu připomínáme pozvání děvčat od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

Ohlášky 19.11.2017, 33.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

– Středa 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice. V naší farnosti den modlitby ke sv. Ritě. Po mši svaté bude pobožnost s požehnáním růží.

– Pátek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

– Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Uporozňujeme na změny v konání pastoračních aktivit v tomto týdnu:

– Příprava biřmovanců se příští středu 22. listopadu koná.

– Příští pátek 24. listopadu setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

· Dnes večer v 18:00 hod. se uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

Ohlášky 12.11.2017, 32.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.

– Úterý 14. listopadu – svátek všech augustiniánských svatých a také oslava narození sv. Augustina

– Pátek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Příští pátek je státní svátek, proto večer setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 19. listopadu se v 18:00hod. uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Příští neděli 19. listopadu je Den Bible, sbírka této neděle bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla a na podporu České biblické společnosti.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.