Ohlášky 17. prosince 2017, 3. neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

  • Pátek 22. prosince – pobožnost ke sv. Ritě. Po mši svaté bude tradiční žehnání růží. Tuto světici prosíme o přímluvu v lidskými prostředky neřešitelných situacích a o pomoc při smíření. Podle tradice přinášíme 3 růže
  • Sobota 23. prosince – poslední rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

 

  • Tuto neděli v 16:00 hod. vás zveme do naší baziliky na adventní duchovní zamyšlení P. Jana na téma „Postavy u jeslí“. Toto setkání hudebně doprovodí sbor Auris Brunensis.
  • Děkujeme všem farníkům, kteří nám pomohli s úklidem baziliky minulou středu.
  • V tomto týdnu již všechny pastorační aktivity odpadají.
  • Příležitost ke svátosti smíření v naší bazilice bude od středy do pátku vždy od 17:00 do 18:00 hod. a pak po mši svaté podle potřeby.
  • V sobotu 23. prosince od 15:00 hod. budeme chystat vánoční výzdobu baziliky. Prosíme farníky o pomoc.
  • Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje požehnanou neděli, šťastné kráčení tichem adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.