Starobrněnské zvony

Zvony

Na barokní věži, sanktusníku, který pochází z konce 17. století, se v současné době nacházejí 4 zvony. Nejstarší, nesoucí jméno Panny Marie, je datován rokem 1725. Další dva zvony, Augustin a Václav, byly ulity v roce 1983. Nejmladší zvon nese jméno Lukáš a byl ulit v roce 2013. V témže roce prošel rekonstrukcí mechanismus zavěšení všech zvonů. Každý zvon zároveň dostal nové srdce.

Další zvon je umístěn na hodinové věži, která je datovaná rokem 1805. Hodinová věž se nachází nad knihovním sálem a byla zbudována již příchozími augustiniány. Stavbu vedl Jan Amon.