Varhany

Historie Starobrněnských varhan

IMG_4923

Starobrněnská bazilika vyniká nejen svým interiérem a duchovním životem, ale také z hudební stránky má mnoho superlativů. Vyniká svojí akustikou a jako jeden z mála chrámů na Moravě má také dva varhanní stroje. Protože původně byla určena řádu Cisterciaček, má dvě kruchty. Sestry zde nechaly v letech 1696 – 1697 postavit dvoje varhany, které jsou dílem slavného loketského varhanáře Abrahama Starka. Větší zásuvkové mechanické varhany stály na hlavní západní kruchtě. Měly dva manuály a lomený pedál. V první polovině 19. století byly opraveny brněnským varhanářem Františkem Harbichem. Jelikož neexistuje žádný podrobný záznam o těchto varhanech, nelze říci více informací. Na boční severní kruchtě stály menší jednomanuálové mechanické zásuvkové varhany. V roce 1784 byly přeneseny do kostela ve Sněžném na Žďársku, kde stojí dodnes.

Jejich dispozice:

Manuál: Pedál:

Copula major 8´ Subbass 16´

Salicionál 8´ Octavbass 8´

Principál 4´

Quinta 2 2/3´

Octava 2´

Quinta 1 1/3´

Sedecima 1´

Mixtura 3x , s tercií 2/3´

Po přenesení bočních varhan postavil brněnský varhanář Filip Komínek jednomanuálové mechanické varhany. V těchto varhanech byly použity některé píšťaly z původních Starkových velkých varhan. Ty zde sloužily až do 21.století, kdy byla započata stavba velkých barokních varhan , bohužel byla postavena pouze skříň, která byla později odstaněna. V roce 2007 zde byly vystavěny „chórové“ varhany opus 22 Žloutek a syn, varhanáři ze Zásady na Mladoboleslavsku. Varhany mají mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici, dva manuály a pedál, mechanické spojky a žaluzii. Mají 1270 píšťal.

Dispozice současných malých varhan:

I.manuál II.manuál Pedál

Principál 8´ Kopula 8´ Subbas 16´

Flétna dutá 8´ Principál 4´ Oktávbas 8´

Salicionál 8´ Flétna trubicová 4´ Kvintbas 5 1/3´

Oktáva 4´ Flétna lesní 2´ Chorálbas 4´

Flétna špičatá 4´ Kvinta 1 1/3´ Fagot 16´

Superoktáva 2´ Akuta 1´

Kvinta 2 2/3´

Tercie 1 3/5´

Mixtura 1 1/3´

Pavel Křížkovský tehdejší starobněnský kněz a ředitel kůru, který na Starém Brně působil ve 2. pol. 19. století, nechal postavit pro Leoše Janáčka dvoumanuálové kuželkové varhany od německé firmy Steinmeyer & Comp. v Oettingen opus 146. Byly dokončeny v srpnu 1876 a slavnostně převzaty 30. srpna v 17.00 hodin odpoledne. Na inauguračním koncertě hráli Leoš Janáček a Josef Foerster. V roce 1945 přestavěla a rozšířila tento nástroj firma Rieger-Kloss na 3 manuálový pneumatický nástroj. Na začátku 21. století byly firmou Varhany s.r.o. elektrifikovány, opraveny a byl zhotoven nový hrací stůl. Varhany mají přes 4000 píšťal.

Dispozice současných velkých varhan:

I.manuál Bordun 16´ Prinzipal 8´ Hohlflöte 8´ Gemshorn 8´ Viola da gamba 8´ Octav 4´ Rohrflöte 4´ Quint 2 2/3´ Octav 2´ Mixtur 1 1/3´ Trompete 8´ II.manuál Rohrgedackt 8´ Quintadena 8´ Prinzipal 4´ Nachthorn gedackt 4´ Blockflöte 2´ Quin 1 1/3´ Septimen Kornett 2 2/3´ Akuta 1´ Rohrschalmei 8´ III.manuál Salicetbass 16´ Geigen Prinzipal 8´ Amorosa 8´ Lieblich gedackt 8´ Süssflöte 8´ Prinzipal 4´ Querflöte 4´ Violino coelestis 4´ Rohr Nassard 2 2/3´ Waldflöte 2´ Terz Horn 1 3/5´ Sifflöte 1´ Kleine Mixtur 1´ Clarinett 8´ Pedal Prinzipalbass 16´ Contrabass 16´ Subbass 16´ Bordunbass 16´ Quintbass 10 2/3´ Octavbass 8´ Gedacktpommer 8´ Violoncello 8´ Choralbass 4´ Rauschbass 5 1/3´ Posaune 16´ Euphon 8´

Spojky a další zařízení

II/I 8´, III/I 8´, II/I 16´, II/I 4´, III/I 16´, III/I 4´, I 4´ – prostavěná

III/II 8´, III/II 16´, III/II 4´, II 16´, II 4 – prostavěná, Tremolo, žaluzie

III 16´, III 4´ – prostavěná, Tremolo, žaluzie

I/P 8´, II/P 8´, III/P 8´, I/P 4´, II/P 4´, III/P 4´

Crescendový válec, pevné kombinace, transposer a setzerový systém