Hudba v bazilice na Starém Brně

24. 9. 25. Neděle v mezidobí mše v 9:00 a v 11:00
Varhanní improvizace na píseň z Jk 706
Aleluja – z Taizé
The Lord bless you and keep you – J. Rutter
Žalm 42: Vodo života
Závěr varhany: Toccata z gotické suity – L.Boellmann
Zpívá Starobrněnský chrámový sbor
Diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang
***
8. 9. Svátek narození Panny Marie, mše v 18.00
Antifonář královny Elišky Rejčky: Hodie nata est Beata Virgo Maria,
Sancta Maria succure miseris
G. Baini: Panis Angelicus
J. Arcadelt : Ave Maria
Zpívá Komorní sbor
***
28.8.  Slavnost sv. Augustina, poutní sv.mše v 18.00
T.L. de Victoria: Missa O quam gloriosum (výběr)
Antifonář královny Elišky Rejčky: Ubi est caritas
A. Vivaldi : Esurientes (Magnificat)
zpívá Komorní sbor
Diriguje Stanislav Boldižár

***

4. 6. : Seslání Ducha Svatého mše v 11:00
Veni Sancte Spiritus : Gregoriánský chorál
A. Solims : Pane di vita nuova
A. V. Michna : Jiná o Suchu Svatým
L. Vierne : Finale z 1. Symfonie
Zpívá Starobrněnský sbor spolu s Komorním sborem
Diriguje Stanislav Boldižár, Varhany Jiří Lang

15. 6. : Slavnost Těla a krve Páně mše v 18:00
G. P. da Palestrina : Missa Lauda Sion
C. Monteverdi : Lauda Sion
Anonymus : Caro mea vere est ( ze sbírky anonymních graduálií
Augustiniánského kláštera, uložených v MZM Brno)
Zpívá Komorní sbor, řídí Stanislav Boldižár

18. 6. : 11. neděle v mezidobí mše v 9:00, 11:00
J. S. Bach : Preludium a Fuga f moll BWV 534
Varhany Jiří Lang

Květnové pátky – mše v 18:00

májové pobožnosti: Litanie loretánské / Bavorské;
kompozice renesančních a barokních mistrů
s mariánskou tématikou

zpívá Komorní sbor

7. 5. : 4. neděle velikonoční mše v 9:00

J. Rheinberger : Missa puerorum, op. 62
(Kyrie, Sanctus, Agnus)
liturgické kompozice J. Olejníka

zpívá Dětský sbor

21. 5. : 6. neděle velikonoční
mše v 9:00 a v 11:00

Improvizace na velikonoční píseň
F. Mendellsohn – Bartholdy : Sonáta č. 4
Andante religioso
L. Vierne : Finale z 1. Symfonie

Varhany Jiří Lang

22. 5. : poutní mše k sv. Ritě v 18:00

A. Solims : Hymnus ke sv. Ritě
M. Frisina: Jesus Christ you are my life
Anima Christi
Pane di vita nuova
M. Příhoda : Rito svatá
J. Lang : Litanie k sv. Ritě

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor
spolu s Komorním sborem
Diriguje Stanislav Boldižár
Varhany Jiří Lang

V minulosti již zaznělo:

2. 4. : 5. neděle postní mše v 9:00

W. A. Mozart – Symphony č. 40 G moll K. 550 – varhanní transkripce
G. B. Pergolesi – Stabat Mater (výběr )
G. P. da Palestrina – Jesu Rex Admirabilis

zpívá Komorní sbor,
diriguje Stanislav Boldižár, varhany Jiří Lang

9. 4. : Květná neděle mše v 9:00

Thomas Albinoni – Ó mio Signore ascolta
Anton Bruckner – Kronstorfer messe (Kyrie a Sanctus)
Bohuslav Korejs – Ukřižovaný Kriste
Ó můj drahý Jezu Kriste

Zpívá Starobrněnský chrámový sbor,
doprovází Starobrněnský smyčcový orchestr

9. 4.: Květná neděle mše v 11:00

J. Olejník – liturgické zpěvy Květné neděle (výběr)
S. Boldižár – Missa adventus et qadragesimae d moll (výběr)
S. Boldižár – Adoramus Te Christe
zpívá Dětský sbor

13. 4. Zelený čtvrtek mše v 18:00

Antifonář královny Elišky Rejčky – Salve Crux
Mandatum
In monte Oliveti
Ubi caritas
G. P. da Palestrina – Jesu Rex Admirabilis
C. Monteverdi – Lauda Sion
G. Baini – Panis Angelicus
J. des Prez – Missa Pange lingua ( Agnus Dei II.)

zpívá Komorní sbor,
diriguje Stanislav Boldižár, varhany Jiří Lang

14. 4. Velkopáteční obřady v 18:00

T. L. de Victoria – Improperia (Popule Meus)
T. L. de Victoria – O vos omnes
G.P. da Palestrina – O crux ave spes
J. Berchem – O Jesu Christe
J. H. Gallus – Ecce quo modo moritur
J. H. Gallus – O salutaris hostia
F. Anerio – Christus factus est
W. A. Mozart – Ave verum corpus

zpívá Komorní sbor

15. 4. Bílá sobota vigílie v 20:00

J. Olejník – žalmy a antifony
zpívá komorní sbor, varhany Jiří Lang

16. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně mše v 9:00

Improvizace na chorální sekvenci „Victimae paschali laudes“
J. S. Bach – Chorální předehra „Christ ist erstanden“ BWV 627
F. M. Bartholdy – Sonata 1 op. 65 – II. Adagio
J. S. Bach – Fantazie G-dur BWV 572

varhany Stanislav Boldižár

16. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně mše v 11:00

M. Příhoda – Ohnivá fanfára
Nei cieli un grido risuonò
J. Chepponise – Festival Aleluja
R. Führer – Píseň o vzkříšení Páně
V. K. H. Rovenský – Surrexit Christus hodie
Z. Pololáník – Eucharistická znělka
JK – Kristus vítězí
O. Horník – Regina coeli

zpívá Starobrněnský sbor,
doprovází Starobrněnský dechový orchestr
diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang