Hudba v bazilice na Starém Brně

1.1.2018 Slavnost Matky Boží, mše v 18.00.
T.L. de Victoria: Missa O Magnum mysterium
zpívá Komorní sbor, řídí Stanislav Boldižář
 
***
 
25.12., slavnost Narození Páně, mše v 9.00
Anonymus: Missa pastoralis in C (výběr) – novodobá premiéra
(dílo je součásti archívní sbírky hudebnin Starobrněnského kláštera, Hudebního odd. MZM Brno) 
zpívá Komorní sbor, řídí Stanislav Boldižár
 
***
 
24.12., vigílie slavnosti Narození Páně (dětská ,,půlnoční“ ), mše v 15.00
M. Příhoda: Koledy pro dětský sbor a varhany (výběr)
zpívá Dětský sbor, řídí Stanislav Boldižár
 
***
 
8.12. Slavnost neposkvrněného početí P. Marie,
mše v 18.00
Antifonář královny Elišky Rejčky: Beata dei genitrix Maria

Anonymus : Ave Maria

                       Beata est virgo Maria
                       (ze sbírky anonymních graduálií Augustiniánského kláštera, uložených v MZM Brno)
G. Jacob: Benedictus (Missa adventalis et quadragesimalis)
 
Zpívá Komorní sbor, varhany Anna Hejduková
 
***
 
3.12. 2017  1.neděle adventní 10:30-12:00

Účinkují:        Soubor Souflé                      
– studenti Uměleckého gymnázia Pavla Křížkovského z Brna – Komína
Julie-Anna Levínská – zpěv
Hana Drtílková, Filip Jandek, Radek Mattuš – flétny,
hoboj-Lucie Krajčírovičová,
Petra Mattušová, – housle
Nella Mazáčová – violoncello,
Filip Hrubý  – varhany

 
***
 
26. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále mše v 11:00
B. Smetana : Moteto I.
Papežské Aleluja
J. S. Bach : Jesu bleibet
L. Delibes : O salutaris hostia
J. Verdi : Nabucco
JK 631 : Kristus vítězí
 
Zpívá Starobrněnský chrámový sbor
Diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang
 
***
 
26. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále mše v 9:00
H. L. Hassler : Cantate Domino
J. Gallus : Ave Maria
P. Eben : Missa adventus et quadragesimae
J. S. Bach : Suscepit Israel
P. Řezníček : Salve Regina
JK 631 : Kristus vítězí
 
Zpívá Auris Brunensis
Diriguje Tereza Toufarová
Boční varhany Žaneta Bártová, hlavní varhany Jiří Lang
 
***
 
22. 11. památka Sv. Cecílie mše v 18:00
B. Smetana : Moteto I.
Bortnianský : Tebe poem
L. Delibes : O salutaris hostia
J. S. Bach : Jesu bleibet
 
Zpívá Starobrněnský chrámový sbor
Diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang
 
***
 
5.11.   31. neděle v mezidobí, mše svatá v 9.00
M. Wittal: Missa sancti Bonifacio
A. Mazák (úpr. S. Boldižár): Te decet laus
 
Zpívá Dětský sbor, diriguje Stanislav Boldižár
 
***
 
2. 11. Památka všech věrných zemřelých mše v 18:00
J. R. Eichler : Requiem (výběr)
Zpívá Starobrněnský chrámový sbor
Diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang 
 
***
 
1.11. Slavnost Všech svatých, mše svatá v 18.00
T. L. de Victoria: O quam gloriosum
Antifonář kr. Elišky Rejčky: Laudem dicite Deo nostro
A.V. Michna: O všech božích svatých
Anonymus: Justorum animae (ze sbírky anonymních graduálií Augustiniánského kláštera uložených v MZM Brno)
Zpívá Komorní sbor. Diriguje Stanislav Boldižár

***

8. 10. Mše svatá v 9:00 a 11:00 k 30. výročí povýšení na baziliku Aleluja – J. Chepponise Pane di vita nuova – M. Frisina Tebe poem – D. Bortniansky Pouze v 11:00 Starobrněnské Zdrávas – M. Příhoda Zpívá Starobrněnský chrámový sbor. Diriguje Jiří Lang Varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang

***
 
24. 9.  25. neděle v mezidobí mše v 9:00 a v 11:00 Varhanní improvizace na píseň z Jk 706 Aleluja – z Taizé The Lord bless you and keep you – J. Rutter Žalm 42: Vodo života Závěr varhany: Toccata z gotické suity – L.Boellmann Zpívá Starobrněnský chrámový sbor Diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang
 
***
 
8. 9. Svátek narození Panny Marie, mše v 18.00 Antifonář královny Elišky Rejčky: Hodie nata est Beata Virgo Maria, Sancta Maria succure miseris G. Baini: Panis Angelicus J. Arcadelt : Ave Maria Zpívá Komorní sbor
 
 
***
 
28.8.  Slavnost sv. Augustina, poutní sv.mše v 18.00
T.L. de Victoria: Missa O quam gloriosum (výběr)
Antifonář královny Elišky Rejčky: Ubi est caritas
A. Vivaldi : Esurientes (Magnificat)
zpívá Komorní sbor
Diriguje Stanislav Boldižár
 

*** 4. 6. : Seslání Ducha Svatého mše v 11:00 Veni Sancte Spiritus : Gregoriánský chorál A. Solims : Pane di vita nuova A. V. Michna : Jiná o Suchu Svatým L. Vierne : Finale z 1. Symfonie Zpívá Starobrněnský sbor spolu s Komorním sborem Diriguje Stanislav Boldižár, Varhany Jiří Lang 15. 6. : Slavnost Těla a krve Páně mše v 18:00 G. P. da Palestrina : Missa Lauda Sion C. Monteverdi : Lauda Sion Anonymus : Caro mea vere est ( ze sbírky anonymních graduálií Augustiniánského kláštera, uložených v MZM Brno) Zpívá Komorní sbor, řídí Stanislav Boldižár 18. 6. : 11. neděle v mezidobí mše v 9:00, 11:00 J. S. Bach : Preludium a Fuga f moll BWV 534 Varhany Jiří Lang Květnové pátky – mše v 18:00 májové pobožnosti: Litanie loretánské / Bavorské; kompozice renesančních a barokních mistrů s mariánskou tématikou zpívá Komorní sbor 7. 5. : 4. neděle velikonoční mše v 9:00 J. Rheinberger : Missa puerorum, op. 62 (Kyrie, Sanctus, Agnus) liturgické kompozice J. Olejníka zpívá Dětský sbor 21. 5. : 6. neděle velikonoční mše v 9:00 a v 11:00 Improvizace na velikonoční píseň F. Mendellsohn – Bartholdy : Sonáta č. 4 Andante religioso L. Vierne : Finale z 1. Symfonie Varhany Jiří Lang 22. 5. : poutní mše k sv. Ritě v 18:00 A. Solims : Hymnus ke sv. Ritě M. Frisina: Jesus Christ you are my life Anima Christi Pane di vita nuova M. Příhoda : Rito svatá J. Lang : Litanie k sv. Ritě Zpívá Starobrněnský chrámový sbor spolu s Komorním sborem Diriguje Stanislav Boldižár Varhany Jiří Lang

V minulosti již zaznělo:

2. 4. : 5. neděle postní mše v 9:00 W. A. Mozart – Symphony č. 40 G moll K. 550 – varhanní transkripce G. B. Pergolesi – Stabat Mater (výběr ) G. P. da Palestrina – Jesu Rex Admirabilis zpívá Komorní sbor, diriguje Stanislav Boldižár, varhany Jiří Lang 9. 4. : Květná neděle mše v 9:00 Thomas Albinoni – Ó mio Signore ascolta Anton Bruckner – Kronstorfer messe (Kyrie a Sanctus) Bohuslav Korejs – Ukřižovaný Kriste Ó můj drahý Jezu Kriste Zpívá Starobrněnský chrámový sbor, doprovází Starobrněnský smyčcový orchestr 9. 4.: Květná neděle mše v 11:00 J. Olejník – liturgické zpěvy Květné neděle (výběr) S. Boldižár – Missa adventus et qadragesimae d moll (výběr) S. Boldižár – Adoramus Te Christe zpívá Dětský sbor 13. 4. Zelený čtvrtek mše v 18:00 Antifonář královny Elišky Rejčky – Salve Crux Mandatum In monte Oliveti Ubi caritas G. P. da Palestrina – Jesu Rex Admirabilis C. Monteverdi – Lauda Sion G. Baini – Panis Angelicus J. des Prez – Missa Pange lingua ( Agnus Dei II.) zpívá Komorní sbor, diriguje Stanislav Boldižár, varhany Jiří Lang 14. 4. Velkopáteční obřady v 18:00 T. L. de Victoria – Improperia (Popule Meus) T. L. de Victoria – O vos omnes G.P. da Palestrina – O crux ave spes J. Berchem – O Jesu Christe J. H. Gallus – Ecce quo modo moritur J. H. Gallus – O salutaris hostia F. Anerio – Christus factus est W. A. Mozart – Ave verum corpus zpívá Komorní sbor 15. 4. Bílá sobota vigílie v 20:00 J. Olejník – žalmy a antifony zpívá komorní sbor, varhany Jiří Lang 16. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně mše v 9:00 Improvizace na chorální sekvenci „Victimae paschali laudes“ J. S. Bach – Chorální předehra „Christ ist erstanden“ BWV 627 F. M. Bartholdy – Sonata 1 op. 65 – II. Adagio J. S. Bach – Fantazie G-dur BWV 572 varhany Stanislav Boldižár 16. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně mše v 11:00 M. Příhoda – Ohnivá fanfára Nei cieli un grido risuonò J. Chepponise – Festival Aleluja R. Führer – Píseň o vzkříšení Páně V. K. H. Rovenský – Surrexit Christus hodie Z. Pololáník – Eucharistická znělka JK – Kristus vítězí O. Horník – Regina coeli zpívá Starobrněnský sbor, doprovází Starobrněnský dechový orchestr diriguje Jiří Lang, varhany Jan Kopřiva, Jiří Lang