Ohlášky 1.10.2017 , 26.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi

– Pátek 6. října – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

– Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové a současně první sobota v měsíci, proto bude také v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské s mariánskými litaniemi

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· V neděli 8. října při mši svaté v 11:00 hod. oslavíme 30. výročí udělení titulu „basilica minor“ našemu starobrněnskému kostelu. Papež udělil tento titul „Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. října 1987“. Při této mši svaté můžete získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Basilica minor je prestižní označení a čestný titul kostelů, které jsou pod přímou patronací papeže. Uděluje se věhlasným poutním místům, národním svatyním nebo historickým a klášterním kostelům, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kultury národa.

· Zveme děti do Dětského sboru baziliky. Setkáváme se každou neděli. Děti se sejdou v 10:00 v sakristii. Budeme rádi, když se k nám připojí noví členové – děti, které rády zpívají a chodí již alespoň do druhé třídy základní školy. Těšíme se na Vás a na společné doprovázení liturgie zpěvem.

· Pastorační aktivity v naší farnosti začínají tento týden. Na nástěnce najdete rozvrh všech setkání. Dospělé zájemce o setkání nad Božím slovem zveme na faru každý čtvrtek večer v 19:00 hod. Začínáme tento čtvrtek 5. října.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.