Ohlášky 12.11.2017, 32.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.

– Úterý 14. listopadu – svátek všech augustiniánských svatých a také oslava narození sv. Augustina

– Pátek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Příští pátek je státní svátek, proto večer setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 19. listopadu se v 18:00hod. uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Příští neděli 19. listopadu je Den Bible, sbírka této neděle bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla a na podporu České biblické společnosti.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.