Ohlášky 13.8.2017, 19.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:
– Dnes v neděli 13. srpna – druhý den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše
svatá, po ní přednáška a koncert
– Pondělí 14. srpna – třetí den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše svatá, po ní přednáška a koncert. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a
mučedníka
– ÚTERÝ 15. SRPNA – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, hlavní pouť
v naší farnosti. Poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské – Paladiu města Brna se koná v 18:00 hod. Mši svatou bude sloužit pomocný
biskup naší diecéze, otec Pavel Konzbul. Prosíme, pozvěte na tuto hlavní farní slavnost své přátele. Toto poutní místo je po staletí velkým zdrojem
Božích milostí.
• Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
• Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši
svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou cypřišků.
• Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační
schůzku, která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.
• Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady.
Vstup z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude k vyzvednutí na vrátnici za Mendlovým muzeem. Prostor není otevřený pro
psy.
• Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.