Ohlášky 14.5.2017 5.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

> Úterý 16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

> Sobota 20. května – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání mládeže

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

* Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

* Májová pobožnost se koná ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

* Skautky z 26. oddílu připravily farní výlet pro děti od 6 do 11 let, který se uskuteční v sobotu 3. června. Na tento výlet děti srdečně zveme. Prosíme rodiče, aby děti přihlásili v sakristii baziliky, kde dostanou bližší informace o plánované akci.

* Zveme vás na farní poutní zájezd po augustiniánských klášterech Česka. Zájezd se uskuteční ve dnech 24. – 25. června. Podrobnější pokyny na vývěsce. Přihlášky v sakristii.

* P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.