Ohlášky 18.9.2016

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V úterý 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

* Ve středu 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

* V pátek 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Příští neděle bude 26. neděle v mezidobí.

Setkání maminek s dětmi na mateřské dovolené již začala. Setkání se konají pravidelně ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin na 3. nádvoří opatství. Zájemci, hlaste se na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky tuto středu po večerní mši svaté.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 zveme na setkání se svatou Ritou. Svatá Rita je mocnou přímluvkyní v těžkých a bezvýchodných situacích života.

Mše svatá bude sloužena v 18 hodin, po ní bude následovat pobožnost a požehnání růží ke cti svaté Rity. Podle tradice přinášíme 3 růže. Jednu svaté Ritě, jednu neseme domů a jednu darujeme někomu v těžké životní situaci.

Setkání s Biblí pro dospělé začne od října. První setkání se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 19 hodin v učebně kláštera. Srdečně zveme všechny farníky, kteří mají zájem o hlubší pochopení Božího slova.

Zveme chlapce i s tatínky ke službě u oltáře. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.