Ohlášky 19.2.2017 7.neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

> Ve středu 22. února – svátek Stolce sv. apoštola Petra

> Ve čtvrtek 23. února – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

* Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu baziliky minulou středu.

* Ve středu 22. února bude po večerní mši svaté tradiční pobožnost ke svaté Ritě. Tato přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích chce také nám pomoci k vyřešení našich problémů. Je krásnou tradicí přinášet tři růže, které jsou při pobožnosti požehnány. Jedna růže zůstává u oltáře sv. Rity spolu s naší prosbou, druhou růži darujeme bližnímu v nouzi a třetí požehnanou růži si odnášíme domů.

* Příští neděli 26. února bude sbírka „Svatopeterský haléř“. Prostředky získané z této sbírky jsou určené k tomu, aby papež jménem církve přispěl obětem živelných katastrof, válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

* Farnost Brno – Lesná sbírá padesátikorunové bankovky na podporu stavby kostela na Lesné. Tyto bankovky ztratí od 1. dubna svou platnost. Pokud takové bankovky máte a chcete podpořit tuto stavbu, přineste je do sakristie baziliky do středy 22. března. Děkujeme.

* Brožuru „Malý průvodce postní dobou“ připravilo jako každoročně Diecézní katechetické centrum. Můžete si ji zakoupit v sakristii baziliky za 5 Kč.

* Tradiční papírové pokladničky na postní almužnu, vydané Charitou, si můžete vyzvednout v sakristii baziliky.

* Křesťanské jarní prázdniny pro děti na téma „Asterix a Obelix“ nabízí středisko Archa – Rajnochovice. Bližší informace na vývěsce.

* Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden.