Ohlášky 19.3.2017 3.neděle postní

V tomto týdnu budeme slavit:

> V pondělí 20. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

> V sobotu 25. března – Slavnost Zvěstování Páně

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli 26. března v 10:00 hod. bude zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

V pondělí 20. března o Slavnosti svatého Josefa bude v 18:00 hod. mše svatá v bazilice, zakončená pobožností ke svatému Josefovi.

Ve středu 22. března bude po večerní mši svaté tradiční pobožnost ke svaté Ritě. Tato přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích chce také nám pomoci k vyřešení našich problémů. Je krásnou tradicí přinášet tři růže, které jsou při pobožnosti požehnány. Jedna růže zůstává u oltáře sv. Rity spolu s naší prosbou, druhou růži darujeme bližnímu v nouzi a třetí požehnanou růži si odnášíme domů.

V sobotu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude v bazilice mše svatá v 8:00 hod.

V neděli 26. března při mši svaté, která začíná v 9:00 hod., bude zpívat dětský sbor baziliky.

V neděli 26. března v 17:15 hod. se za příznivého počasí budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Začneme u misijního kříže. Rozjímání povedou naše děti, zpívat bude dětský sbor baziliky.

* V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.

* Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky.

* Na farním webu najdete rozhovor s otcem Janem Budilem u příležitosti jeho 89. narozenin a fotografie ze mše svaté, kterou sloužil v neděli 5. března.

* Děkujeme za příspěvek při dnešní sbírce na opravu naší baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou postní neděli a celý příští pracovní týden.