Ohlášky 20.11.2016 Slavnost Ježíše Krista Krále

V tomto týdnu budeme slavit:

* v pondělí 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

* v úterý 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

* ve čtvrtek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Příští neděle je 1. neděle adventní, začíná nový liturgický rok a duchovní příprava na Vánoce. V sakristii si můžete zakoupit za 9 Kč brožuru Průvodce Adventem, pomůcku k duchovnímu prožívání adventní doby.

Pravidelné pastorační aktivity naší farnosti:

* Neděle: zkouška dětského sboru baziliky v 10:00 hod. v učebně kláštera.

* Úterý: setkání mládeže ve 20:00 hod. v učebně kláštera.

* Čtvrtek: dopoledne od 9:30 hod. setkání maminek s dětmi tentokrát výjimečně v učebně kláštera, vchod brankou u dvou tují.

* Čtvrtek: večer v 19 hod. setkání s Biblí pro dospělé v jídelně kláštera

V úterý 22. listopadu po večerní bohoslužbě se koná tradiční pobožnost ke svaté Ritě. Podle tradice můžete přinést tři růže. Růže budou posvěceny. Jednu růži necháváme u oltáře sv. Rity jako připomínku naší prosby, druhou přineseme domů a třetí růže je velmi důležitá, dáváme ji tomu, kdo je v těžkostech a chceme ho dát do péče svaté Rity a k modlitbě k ní přivést.

Ve středu 23. listopadu po večerní mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

V sobotu 26. listopadu jste zváni na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 15 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě v naší bazilice, musí absolvovat přípravu. Příprava se bude konat vždy první středu v měsíci v 19:00 hod. na faře. První setkání bude v prosinci.

V polovině ledna příštího roku začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci, hlaste se u otce Jana Biernata.

Starobrněnský chrámový sbor zve všechny, kteří rádi zpívají, do svých řad. Scházíme se každou středu v 19:00 v učebně kláštera. Kontaktní email: sborbaziliky@gmail.com. Těšíme se na každou novou tvář.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.