Ohlášky 22.1.2017 3.neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V úterý 24. ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

* Ve středu 25. ledna – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

* Ve čtvrtek 26. ledna – Památka svatých Timoteje a Tita, biskupů

* V sobotu 28. ledna – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

Pravidelná pastorační setkání:

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mladé

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek v 9:30 hod. společenství maminek s dětmi

* Ve čtvrtek v 19:00 hod. setkání nad Biblí pro dospělé

Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba slova bude sloužena 24. ledna v 19 hod. v kostele sv. Jakuba v Brně. Podrobnější informace na webu biskupství.

Dnes, v neděli 22. ledna bude mše svatá a pobožnost ke sv. Ritě v 18 hodin večer. Na tuto mši svatou a setkání se svatou Ritou všechny farníky srdečně zveme. Připomínáme krásnou tradici žehnání přinesených růží v závěru pobožnosti. Růže jsou vyjádřením naší prosby ke svaté Ritě.

V sobotu 28. ledna 2017 pořádáme farní putování po světoznámých betlémech po Třešti. V Třešti je farářem otec Tomáš Caha, náš bývalý farník, který všechny srdečně zdraví a zve do své farnosti. Odjezd ráno v 7:30 hod. od baziliky. Dnes je poslední příležitost přihlásit se na tuto pouť. Záloha na cestu je 200 Kč.

Příští neděli 29. ledna odpoledne v 16:30 hod. bude v kapitulní síni na 3. nádvoří opatství setkání pro všechny, kdo se aktivně zapojují do práce a pastoračních aktivit farnosti.

Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden.