Ohlášky 22.10.2017, 29.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Dnes 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

– Sobota 28. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež.

– Prosíme farníky, aby se zapojili do modlitby růžence před mší svatou v 17:30 hod. Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii, která nás k této modlitbě neustále vyzývá. Prožíváme rok, kdy si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Panna Maria nejen ve Fatimě žádala, abychom se růženec denně modlili. Odkaz Fatimy naplňujeme právě modlitbou růžence.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Program je určen jak pro manžele procházející krizí, tak pro ty, kteří by se jí rádi vyhnuli, mohou se jej zúčastnit i snoubenci a lidé žijící v dlouhodobém vztahu. Během akce je možnost přijmout svátost smíření, zúčastnit se přímluvné modlitby a na závěr mše svaté v kostele u jezuitů (od 16 hod.). Pro děti od 4 do 12 let je připraveno hlídání s programem. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na plakátcích v předsíni kostela.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.