Ohlášky 23.4.2017 2.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

> Dnes, v hodinu Božího milosrdenství v 15:00 hod. – pobožnost s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. Všechny farníky srdečně zveme, tento den a tato hodina je spojena s mimořádnými Božími přislíbeními.

> V úterý 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty

> V sobotu 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli 26. března v 10:00 hod. bude zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

Minulou středu 19. dubna po 17 hodině zemřel zaopatřen svátostmi náš milý otec Jan Josef Budil. Od roku 1990 zde konal kněžskou službu. Zapsal se hluboko do našich srdcí svou velkodušnou láskou, mimořádnou dobrotou a milosrdenstvím ve zpovědnici. V našich myslích zůstanou jeho kázání, ze kterých vyzařovala dobrota jeho srdce a úcta k Panně Marii. Všechny prostředky, které měl k dispozici, rozdával potřebným. Na konci každého měsíce byla jeho peněženka prázdná. Velkým svědectvím jeho víry a věrnosti kněžskému povolání byla radostná služba u oltáře, na kterou se každý den těšil. Poslední rozloučení bude v sobotu 29. dubna. Zádušní mše svatá bude sloužena v naší bazilice ve 14:00 hod. Ostatky zemřelého budou vystaveny od 13:00 hod. Po mši svaté tělo otce Jana uložíme do augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově v Brně. Prosíme, abyste místo květinových darů přispěli na charitativní účely jako poslední dar otce Jana chudým.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli Božího milosrdenství a celý příští pracovní týden.