Ohlášky 23.7.2017, 16.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola

– Středa 26. července – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

– Čtvrtek 27. července – památka sv. Gorazda a druhů

Ø-Sobota 29. července – památka sv. Marty

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po večerní mši svaté.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tůjí. Zveme vás na společná setkání.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rozvrh hodin je na nástěnce. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin.

· Naše farnost pořádá od 4. – do 10. srpna již tradiční cyklopouť do Mariazell. Bližší informace v sakristii nebo u P. Angela.

· Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady. Vstup z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude na vrátnici za Mendlovým muzeem. Prostor nebude otevřený pro psy.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.