Ohlášky 24.7.2016

Dnes slavíme 17. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 25. července – svátek svatého Jakuba Staršího, apoštola a památka svatého Kryštofa.

V naší bazilice bude toto pondělí mimořádně mše svatá v poledne, okolo 12 h –až dorazí poutníci. Hlavním celebrantem bude otec Alejandro Moral Anton, generální představený Augustiniánů. Na mši svaté přivítáme mládež augustiniánských farností z celého světa, která putuje na setkání s papežem Františkem do Krakova. Na tuto mši svatou všechny farníky srdečně zveme.

* V úterý 26. července památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

* Ve středu 27. července památka svatého Gorazda a druhů

* V pátek 29. července památka svaté Marty

Ve středu 27. července bude po večerní mši svaté úklid baziliky. Prosíme farníky, kteří mohou pomoci, aby rozšířili řady uklízejících. Děkujeme za vaši ochotu.

V modlitbách prosme o ochranu pro ministranty, děti a mládež naší farnosti, kteří jsou na táboře.

Vy, kteří z nějakého důvodu nemůžete přijímat svaté přijímání, přicházejte si pro požehnání. Znamením, že jdete pro požehnání je ukazováček pravé ruky na rtech. Rodiče, přinášejte prosím pro požehnání své malé děti. Založili jsme novou internetovou stránku naší farnosti: www.opatstvibrno.cz. Budeme vděčni za vaše připomínky a nápady, co byste na webu své farnosti rádi našli.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní nebo dovolenkový týden.