Ohlášky 25.12.2016 Slavnost Božího narození

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

* V úterý 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

* Ve středu 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

* Ve čtvrtek 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

* V pátek 30. prosince – Svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

* V sobotu 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

Příští neděle je Slavnost Matky Boží, Panny Marie, první den nového roku

V pondělí 26. prosince na Slavnost sv. Štěpána budou mše svaté slouženy jako v neděli.

V úterý 27. prosince budeme při mši svaté v 18:00 hod. podle tradice žehnat víno.

V pátek 30. prosince bude při mši svaté v 18:00 hod. obnova manželských slibů. Zveme manželské páry, aby využily tuto příležitost získat od Boha pomoc a potřebné milosti pro svá manželství.

V sobotu 31. prosince je poslední den občanského roku. Mše svatá bude v 16:00 hod. Při mši svaté poděkujeme za přijatá dobrodiní uplynulého roku.

Příští neděli 1. ledna 2017 budou mše svaté v 9:00 hod, v 11:00 hod a v 18:00 hod. Ranní mše svatá v 7:30 nebude.

Děkujeme všem, kteří pomohli s předvánočním úklidem, s vánoční výzdobou baziliky a stavbou betléma. Též našim zpěvákům, zvláště našemu dětskému sboru, hudebníkům a varhaníkům za krásnou liturgickou hudbu.

V pondělí 26. prosince v 16:00 hod. se koná v naší bazilice Vánoční koncert, na kterém bude provedena Česká vánoční mše „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby a další vánoční hudební klenoty. Všechny Vás srdečně zveme. Bližší informace na plakátu.

V neděli 1. ledna 2017 při mši svaté v 18:00 hod. zazní v podání Komorního sboru naší baziliky Missa brevis českého barokního skladatele Alberika Mazáka.

Prosíme Vás všechny, kteří navštěvujete naši baziliku, abyste za sebou vždy zavírali dveře. Berme ohled na malé děti a starší lidi, které studený průvan v zimním období ohrožuje na zdraví. Prostor vyhrazený pro maminky s malými dětmi je v Křížové kapli vzadu v kostele pod hlavním kůrem. Prostor je vytápěný.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnané svátky Narození Páně, kéž narozený Ježíš přinese do Vašich domovů radost, pokoj a lásku