Ohlášky 25.62017 12.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Čtvrtek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

– Sobota 1. července – první sobota v měsíci, poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod.

Pastorační aktivity v naší farnosti o prázdninách nebudou.

· Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

· Farní kavárna bude otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na vzájemná setkání.

· Ve čtvrtek 29. června, o slavnosti sv. Petra a Pavla, začínají oslavy 240. výročí založení brněnské diecéze. Mši svatou v 17:30 bude v katedrále sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

· Milí farníci, připomínáme, že příští sobota je první v měsíci a v naší bazilice je spojena s poutní mší svatou k Panně Marii Svatotomské. Prosíme, šiřte tuto tradici a pozvěte své přátele a známe na pouť na Staré Brno.

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé soutěže své rodiny.

· Dne 3. července uzavře v Lipůvce svátost manželství Karel Kudláč, římský katolík, bytem Brno Renneská, s Martou Nedbalovou bez vyznání. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí faráři zdejší farnosti.

· Přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii. Rodiče, kteří chtějí své děti přivést k 1. svatému přijímání, přihlaste své děti v sakristii během prázdnin. Rozvrh hodin bude na nástěnce příští neděli.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.