Ohlášky 25.9.2016

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V úterý 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze

* Ve středu 28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

* Ve čtvrtek 29. září – svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů

* V pátek 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

* V sobotu 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, mše svaté ráno v 8:00 h a večer v 18 h.

Příští neděle bude 27. neděle v mezidobí.

Setkání maminek s dětmi na mateřské dovolené již začala. Setkání se konají pravidelně ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin na 3. nádvoří opatství. Maminky, přijďte mezi nás.

Děkujeme farníkům, kteří se zapojili do úklidu baziliky minulou středu.

Vy, kteří z nějakého důvodu nemůžete přijímat svaté přijímání, přicházejte si pro požehnání. Znamením, že jdete pro požehnání je ukazováček pravé ruky na rtech.

V sobotu 1. října 2016 budou v bazilice slouženy dvě mše svaté, ranní mše svatá v 8:00 h, kdy budeme slavit památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, večerní poutní mše svatá v 18:00 h bude sloužena k poctě Panny Marie Svatotomské.

Setkání s Biblí pro dospělé začne od října. První setkání se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 19 hodin v učebně kláštera. Srdečně zveme všechny farníky, kteří mají zájem o hlubší pochopení Božího slova.

Zveme chlapce i s tatínky ke službě u oltáře. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.