Ohlášky 26.11.2017 Slavnost Ježíše Krista Krále

V tomto týdnu budeme slavit:

-Čtvrtek 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola

-Pátek 1. prosince – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

-Sobota 2. prosince – v 18:00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské, na tuto poutní mši pozvěte své přátele a známé

-Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem do čtvrtku 30. listopadu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

· V neděli 3. prosince bude při mši svaté v 11:00 hod. během čtení a homilie opět zajištěna pro malé děti v prostorách Křížové kaple vlastní katecheze. Děti budou vyzvány, aby se shromáždily v Křížové kapli. Při obětním průvodu pak společně přijdou do baziliky. Tyto katecheze budou pravidelně vždy 1. a 3. neděli v měsíci, vždy při mši svaté v 11:00 hod.

· Mikulášská besídka pro děti bude v neděli 3. prosince v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.

· Rorátní mše svaté s průvodem dětí s lucernami budou po tři následující soboty adventu: 9. + 16. + 23. prosince. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny.

· Milí rodiče, znovu připomínáme pozvání děvčat od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.