Ohlášky 26.2.2017 8. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

> Ve středu 1. března – Popeleční středa, začíná postní doba

> V sobotu 4. března – poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské

Příští neděle 5. března je první neděle postní

* Na Popeleční středu 1. března bude při mši svaté udílen „Popelec“. Tento den je dnem přísného postu.

Po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme Vás o pomoc.

* V pátek 3. března je první pátek v měsíci. Příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

Tento den bude také 1. křížová cesta v naší bazilice. Začátek v 17:15 hod.

* V sobotu 4. března v 18:00 hod. bude poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Je to úkol naší farnosti, ukázat duchovní význam tohoto starobylého poutního místa a také příležitost získat mimořádné milosti. Na tuto poutní mši svatou vás všechny srdečně zveme. Prosíme, pozvěte také své přátele.

* Příští neděli 5. března při mši svaté v 9:00 hod. budou představeni kandidáti na svátost biřmování. Společně se za ně budeme modlit.

V 17:15 hod. bude křížová cesta, kterou povedou děti z naší farnosti.

V 18:00 hod. bude výjimečně mše svatá i večer. Tato mše bude slavena na poděkování za 89 let života otce Jana Budila.

* Brožuru „Malý průvodce postní dobou“ připravilo jako každoročně Diecézní katechetické centrum. Můžete si ji zakoupit v sakristii baziliky za 5 Kč.

* Tradiční papírové pokladničky na postní almužnu, vydané Charitou, si můžete vzít u východu z baziliky pod vývěskou. Tato iniciativa je určena především rodinám s dětmi. Více informací na: www.postnialmuzna.cz.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden.