Ohlášky 26.3.2017 4.neděle postní

V tomto týdnu budeme slavit:

> Dnes v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Začneme u misijního kříže před bazilikou. Rozjímání povedou děti a dětský sbor baziliky křížovou cestu doprovodí zpěvem.

> V sobotu 1. dubna – 1. sobota v měsíci, v 18:00 hod. mše svatá s mariánskou pobožností. Tradičně se modlíme k Panně Marii Svatotomské, zachránkyni města Brna. Tento den bude v naší bazilice také socha Panny Marie Fatimské při příležitosti 100 let od fatických zjevení. V 17:30 začneme modlitbou růžence. Toto sobotní setkání s Pannou Marií je pro naši farnost velmi důležité. Můžeme si zde vyprosit mimořádné Boží milosti.

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. bude zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.

* Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

V sobotu 1. dubna budou v naší bazilice v 19:00 hod. provedeny hudebně – dramatické pašije v podání hudební skupiny Přyvozacy a divadla Z hůry. Srdečně zveme k tomuto malému postnímu zamyšlení.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou postní neděli a celý příští pracovní týden.