Ohlášky 27.11.2016

1. neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

* Ve středu 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola

* V pátek 2. prosince – první pátek v měsíci

* V sobotu 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze a první sobota v měsíci

Příští neděle je 2. adventní

Pravidelné pastorační aktivity naší farnosti:

* Neděle: zkouška dětského sboru baziliky v 10 hod. v učebně kláštera.

* Úterý: setkání mládeže ve 20 hod. v učebně kláštera.

* Čtvrtek: dopoledne od 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří.

* Čtvrtek: večer v 19 hod. setkání s Biblí pro dospělé v jídelně kláštera

* Pátek: od 17 hod. příležitost ke svátosti smíření

V sobotu 3. prosince v 8:00 hod. budou v naší farnosti tradiční roráty. Děti se sejdou ráno před mší svatou v sakristii kostela, dostanou lucerničky a v liturgickém průvodu půjdou k oltáři. Po mši svaté jsou děti zvány na snídani na faru.

V sobotu 3. prosince v 18 hod. bude tradiční poutní bohoslužba k Panně Marii Svatotomské. Úkolem naší farnosti je tuto úctu sdílet s ostatními věřícími a společně se před ikonou naší černé Madony modlit.

V neděli 4. prosince při mši svaté v 9 hod. zazní výběr z Missa Puerorum německého skladatele Josefa Rheinbergera v podání dětského chrámového sboru.

V neděli 4. prosince odpoledne v 15 hod. bude mikulášská besídka v kapitulní síni opatství. Zveme všechny děti naší farnosti s rodiči.

Ve středu 7. prosince v 19 hod. se bude konat na faře příprava rodičů, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě v naší bazilice.

Ve čtvrtek 8. prosince o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu se bude v naší farnosti při večerní mši svaté udílet svátost Pomazání nemocných.

V polovině ledna příštího roku začne v naší farnosti příprava na biřmování. Hlaste se u otce Jana Biernata.

Starobrněnský chrámový sbor zve všechny, kteří rádi zpívají, do svých řad. Scházíme se každou středu v 19:00 v učebně kláštera. Kontaktní email: sborbaziliky@gmail.com. Těšíme se na každou novou tvář.

V neděli 11. prosince bude sbírka na opravu baziliky. Za vaši štědrost předem děkujeme.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.