Ohlášky 27.8.2017, 21.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

-Pondělí 28. srpna – Slavnost sv. Augustina, biskupa a učitele církve, řád augustiniánů slaví svého zakladatele, sv. Augustina. Poutní mše svatá bude v 18:00 hod.

-Úterý 29. srpna – Památka Umučení sv. Jana Křtitele

– Pátek 1. září – první pátek v měsíci, zpovídá se od 17:00 hod.

– Sobota 2. září – první sobota v měsíci – v 18:00 hod. večer bude sloužena již tradiční poutní mše k Panně Marii Svatotomské. Přijďte vyprosit Boží pomoc a požehnání sobě i svým rodinám a pozvěte i své přátele.

· Děkujeme všem farníkům, kteří minulou středu uklízeli naši baziliku.

· Příští neděli, 3. září, bude žákům, studentům a učitelům na konci každé mše svaté uděleno požehnání. Prvňáčci si mohou k požehnání přinést své aktovky.

· Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii baziliky a zde je také můžete odevzdat. Výuka náboženství na faře začne od pondělí 11. září 2017. Na školách zahájíme výuku dle domluvy s vedením škol.

· Rodiče, kteří chtějí v příštím školním roce přivést své dítě k 1. sv. přijímání, zapište se do seznamu v sakristii. Přípravy budou probíhat vždy v neděli v 10:00 hod. na faře. První setkání bude 1. října v 10:00 hod. v učebně.

· Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nově otevíráme katecheze spojené s výtvarnými a dalšími aktivitami. Přihlášky posílejte na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. První setkání se uskuteční 3. října 2017 v 16:00 hod. na faře.

· Matky s nejmenšími dětmi (Kulihrášci) se budou již tradičně scházet každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na 3. nádvoří opatství. Zahájení 5. října 2017. Noví zájemci se mohou přihlásit na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.