Ohlášky 28.8.2016

Farní ohlášky 28. srpna 2016

Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 29. srpna – památka Umučení sv. Jana Křtitele

* sobotu 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Příští neděle bude 23. neděle v mezidobí

V sobotu 3. září je 1. sobota v měsíci. Večer v 18 h budeme slavit mši svatou s pobožností ke cti Panny Marie Svatotomské. Ranní mše svatá nebude.

V neděli 4. září bude na každé mši svaté požehnání dětem školního věku a studentům, kterým opět začíná výuka.

Od příští neděle začneme s dětmi novou aktivitu. V tomto školním roce budeme pečovat o ovečky našeho dobrého pastýře Ježíše Krista. Každé dítě si vybere na nástěnce svou ovečku, podepíše ji svým jménem a příjmením a bude se o ni po celý rok starat. Za každou nedělní mši svatou děti dostanou jako loni samolepící kolečko, které nalepí na svou ovečku. Tím očistí kousek ovčího kožíšku a na konci školního roku bude ovečka zářit bílými vlnkami jako naše srdce očištěná slavením mše svaté. Nástěnka je již tuto neděli k nahlédnutí před sakristií kostela. Prosím, zapojte i své předškolní děti.

Zveme maminky a možná i tatínky na mateřské dovolené s jejich malými dětmi na společenství na faře, na 3. nádvoří – do rajské zahrady. První setkání nově vznikajícího společenství bude 15. září. Setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek dopoledne, v době od 9.30 do 11.30 hodin. Zájemci, hlaste se na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. Budeme velmi vděční za Vaše podněty, nápady a očekávání, můžete nám je sdělit na email již o prázdninách. Pokusíme se vytvořit pro vás a vaše děti co nejpříznivější prostředí.

Pro vznikající společenství nejmenších a malých dětí bychom přivítali vhodné hračky. Pokud máte možnost darovat na tento účel vhodné, pro vás již nepotřebné, ale zachovalé hračky, přineste je prosím na sbírku, která se uskuteční. do 15. září zde v sakristii baziliky. Přebytek hraček bude zaslán dětem na Ukrajinu. Máme nový farní e-mail: brno-starebrno@dieceze.cz

Výuka náboženství v naší farnosti začne od pondělí 12. září 2016. Rozvrh najdete na vývěsce. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii kostela, kam je vyplněné můžete přinášet. Náboženství se bude vyučovat i na ZŠ Hroznová a ZŠ Křídlovická.

Děkujeme všem, kteří ve středu uklízeli baziliku.

Dětem začíná nový školní rok. Přejeme našim žákům a studentům mnoho úspěchů v novém školním roce.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli.