Ohlášky 29.1.2017 4.neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V úterý 31. ledna – Památka sv. Jana Boska, kněze

* Ve čtvrtek 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu

* V pátek 3. února – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, první pátek v měsíci

* V sobotu 4. února – první sobota v měsíci; 18:00 hod. poutní mše svatá

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

Pravidelná pastorační setkání:

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mladé

* Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

* Ve čtvrtek v 9:30 hod. společenství maminek s dětmi

* Ve čtvrtek v 19:00 hod. setkání nad Biblí pro dospělé

Dnešní neděli 29. ledna odpoledne v 16:30 hod. bude v kapitulní síni na 3. nádvoří opatství setkání pro všechny, kdo se aktivně zapojují do práce a pastoračních aktivit farnosti.

Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky tuto středu po večerní mši svaté.

Ve čtvrtek 2. února na Svátek Uvedení Páně do chrámu budou při mši svaté posvěceny svíčky hromničky. Prosíme, přineste si svíce na mši svatou.

V pátek 3. února je příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod. Na mši svaté budeme udílet Svatoblažejské požehnání. Ke svatému Blažeji se obracíme o pomoc zvláště při nemocech krku.

Ve čtvrtek 2. února ve 14:00 hod. začne úklid stromků a betléma v bazilice. Prosíme farníky o pomoc.

V sobotu 4. února v 18:00 hod. večer bude sloužena poutní mše svatá před obrazem Panny Marie Svatotomské. Tato ikona Černé Madony je po staletí uctívána jako místo mimořádných Božích milostí. Pokračujme v tradici našich předků a přicházejme si též pro pomoc v našich potřebách. Pozvěme i své přátele.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden.