Ohlášky 29.10.2017, 30.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

-Středa 1. listopadu – Slavnost Všech svatých

-Čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

-Pátek 3. listopadu – první pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod.

-Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa a také první sobota v měsíci. Večerní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude již tradičně v 18:00 hod.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Zveme školní mládež v pátek večer v 19:00 hod. na setkání nad Božím slovem.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás

– V neděli 12. listopadu bude při mši svaté v 11 hod. během čtení a homilie zajištěna pro malé děti v prostorách křížové kaple vlastní katecheze. K účasti budou děti vyzvány před prvním čtením.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na plakátcích v předsíni kostela.

· Otec biskup Vojtěch děkuje všem, kteří přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celkový výtěžek sbírky bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností. Děkuje též těm, kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, a stali se donátory. Výrazem vděčnosti je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která bude slavena každé první úterý v měsíci v 8:30 hod. v kostele sv. Maří Magdaleny Brně.

· V neděli 5. listopadu při mši svaté, která začíná v 9:00 hod., vykonáme pobožnost za duše blízkých zemřelých. Prosíme rodiče, aby napsali na lístek svým dětem jména zemřelých, které chceme přinést Bohu v modlitbě. Děti jména zemřelých přečtou a zapálí za ně svíčku.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.