Ohlášky 3.12.2017 , 1.neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa

– Čtvrtek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

– Pátek 8. prosince – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

· Mikulášská besídka pro děti bude dnes v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.

· V pondělí 4. prosince v 18:00 hod. bude v naší bazilice mimořádná mše svatá, během které noví členové společenství čistých srdcí složí slib předmanželské čistoty. Jako znamení svého slibu přijmou prsten.

· Ve středu 6. prosince ve 20:00 hod. bude v bazilice Adventní koncert Masarykovy univerzity. Vystoupí soubor „Vernum 2013 Ensemble“ pod taktovkou dirigenta Ondřeje Tajovského. Srdečně zveme.

· Ve čtvrtek dopoledne 7. prosince proběhnou v bazilice adventní koncerty s průvodním slovem pro školy naší farnosti: pro ZŠ Hroznovou a ZŠ Křídlovickou. Vystoupí soubor Musicaanimae.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Připomínáme, že setkání biřmovanců pokračuje ve středu v 19:00 hod. v horním sále opatství.

· Rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami bude příští sobotu v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

· Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli, šťastné vykročení do ticha adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.