Ohlášky 30.4.2017 3.neděle velikonoční

V tomto týdnu budeme slavit:

> Úterý 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

> Středa 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

> Pátek 4. května – 1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření od 17:00 hod.

> Sobota 6. května – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; první sobota v měsíci; v 18:00 hod. poutní mše svatá

Pastorační aktivity v naší farnosti:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

V sobotu 6. května v 18:00 hod. večer bude sloužena poutní mše svatá před obrazem Panny Marie Svatotomské. Tato ikona Černé Madony je po staletí uctívána jako místo mimořádných Božích milostí. Pokračujme v tradici našich předků a přicházejme si též pro pomoc v našich potřebách. Pozvěme i své přátele.

Májová pobožnost bude ve všední dny vždy na závěr mše svaté.

Cyklopouť ke kapli u hradu Veveří se koná v pondělí 1. května. Sraz účastníků v 8:30 hod. u baziliky. Další informace na nástěnce.

Děkujeme všem ochotným farníkům, kteří se podíleli na přípravě důstojného rozloučení s otcem Janem Josefem Budilem. Děkujeme také všem, kteří otce Budila navštěvovali a pomáhali s péčí o něj. Pán Bůh Vám všem zaplať.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.