Ohlášky 31.7.2016

Farní ohlášky 31. 7. 2016

Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 1. srpna – památka svatého Alfonze Maria z Liguori

* Ve čtvrtek 4. srpna – památka svatého Jana Maria Vianneye

* V sobotu 6. srpna – svátek Proměnění Páně

V úterý 2. srpna v 15 hodin budou zvonit zvony na všech kostelích k modlitbě za brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquese Hamela. Modleme se v této chvíli za všechny oběti útoků z řad křesťanů a za mír ve světě.

Minulou středu proběhl úklid naší baziliky. Děkujeme všem, kteří se na úklidu podíleli.

Minulé pondělí jsme prožili v naší farnosti velkou radost. Přivítali jsme 400 mladých lidí z augustiniánských farností celého světa, putujících na setkání s papežem do Krakova. S mladými lidmi k nám připutovalo asi 30 otců Augustiniánů s generálním představeným našeho řádu Alejandrem Moralem Antonem. V tomto společenství jsme slavili složení prvních řádových slibů čtyř augustiniánských noviců, pocházejících z Vietnamu a z Afriky. Děkujeme všem, kteří nám v pondělí v těchto náročných úkolech pomáhali.

Za dva týdny, v pondělí 15. srpna budeme v naší farnosti slavit Nanebevzetí Panny Marie, naši hlavní pouť. Je dobrou tradicí připravit se na tuto slavnost třídenní duchovní obnovou. V pátek, v sobotu a v neděli, vždy v 18:00 h bude sloužena mše svatá. Boží slovo bude hlásat otec Milan Hermanovský, augustinián ze Slovenska. Na toto triduum jste srdečně zváni, pozvěte i své přátele a známé.

V našich modlitbách vyprošujme dále Boží ochranu a bezpečné prožití prázdnin ministrantům, dětem a mládeži naší farnosti.

Založili jsme novou internetovou stránku naší farnosti: www.opatstvibrno.cz. Budeme vděčni za vaše připomínky a nápady, co byste na webu své farnosti rádi našli.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní nebo dovolenkový týden.