Ohlášky 5.11.2017, 31.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 6. listopadu – vzpomínka na zemřelé augustiniány; mimořádně bude sloužena mše svatá v 18:00 hod. Pomodlíme se zvláště za P. Jana Budila a P. Antonia Rivase

– Čtvrtek 9. listopadu – svátek posvěcení Lateránské baziliky

– Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

– Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Zveme školní mládež v pátek večer v 19:00 hod. na setkání nad Božím slovem.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 12. listopadu bude při mši svaté v 9:00 hod. obřad předání Bible účastníkům přípravy na biřmování a při mši svaté v 11 hod. bude během čtení a homilie zajištěna pro malé děti v prostorách křížové kaple vlastní katecheze. Děti se shromáždí před mší svatou v Křížové kapli. Před obětním průvodem přijdou do baziliky a zúčastní se obětního průvodu.

· V sobotu 11. listopadu 2017 bude jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Písemné pokyny si přihlášení účastníci převezmou v sakristii.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.