Ohlášky 6.7.2017, 18.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:
– Úterý 8. srpna – památka sv. Dominika, kněze
– Středa 9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
– Čtvrtek 10. srpna – svátek sv. Vavřince, Jáhna a mučedníka
– Pátek 11. srpna – památka sv. Kláry, panny
– Sobota 12. srpna – začátek přípravy na hlavní pouť naší farnosti, mše svatá
– 18:00 hod., po mši svaté přednáška a koncert
– Neděle 13. srpna – druhý den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše svatá, po ní
přednáška a koncert
– Pondělí 14. srpna – třetí den přípravy na pouť. V 18:00 hod. mše svatá, po ní
přednáška a koncert. Podrobné informace najdete na plakátu.
• Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
• Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté,
která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou cypřišků. Byli jsme upozorněni,
že námi nazývané „tuje“ jsou dle Akademie věd, internetu i zkušených
zahradníků Cypřišky Lawsonovy. Omlouváme se za mylnou informaci. Přesto
Vás stejnou cestou srdečně zveme na společná setkání do farní kavárny.
• Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační schůzku,
která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.
• Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady. Vstup
z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude na vrátnici
za Mendlovým muzeem. Prostor není otevřený pro psy.
• Tradiční farní pouť k Panně Marii Svatotomské – Paladiu města Brna se koná
v úterý 15. srpna v 18:00 hod. Mši svatou bude sloužit pomocný biskup naší
diecéze, otec Pavel Konzbul. Prosíme, pozvěte na tuto hlavní farní slavnost své
přátele. Toto poutní místo je po staletí velkým zdrojem Božích milostí.
• Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden,
pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný
odpočinek a šťastný návrat domů.