Ohlášky 8.10.2017 , 27. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 10. října – svátek sv. Tomáše z Villanovy, augustiniánského řeholníka a biskupa

– Pátek 13. října – 100. výročí posledního zjevení Panny Marie fatimské, před mší svatou se pomodlíme růženec a na závěr mše svaté se zasvětíme Panně Marii

· Dnes slavíme udělení titulu „bazilika minor“ našemu kostelu. Všechny farníky srdečně zveme na odpolední oslavu na 3. nádvoří opatství v 15:30 hod.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· V tomto týdnu již běží všechny pastorační aktivity:

– v neděli v 10:00 hod. zkouška Dětského sboru baziliky

– v úterý ve 20:00 hod. setkání starší mládeže

– ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

– ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi „Kulihrášci“

– ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé

– v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Od příští neděle 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci 1. setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli bude sbírka na opravu baziliky. Dokončili jsme opravu historické augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově. Je to velmi zdařilá rekonstrukce.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.