Kontakt opatství

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mendlovo nám. 157/1

603 00  Brno

IČ: 00569089, DIČ: CZ00569089

telefon:  543 424 010