První schůzka skautů

V úterý 13.9. se skauti z družiny Ostřížů z 91. oddílu poprvé sešli v novém školním roce v nové klubovně v klášteře na Starém Brně, kterou jim poskytli otcové augustiniáni, za což jim velice děkujeme. Tato schůzka byla spíše informativní a zařizovací. Na příštích schůzkách budou kluci ještě zařizovat další věci v klubovně, aby se v ní cítili dobře a mohli v ní trávit společný čas během roku.