Komorní sbor baziliky

Komorní sbor baziliky

IMG_5265

Tento sbor vznikl svým historicky prvním vystoupením dne 14. srpna 2015 při mši svaté v rámci poutního tridua. Pracovní název sboru byl Oktet, neboť jej tvořilo 8 zpěváků pod vedením varhaníka Stanislava Boldižára. Od svého prvního vystoupení tento komorní sbor doprovází mše svaté a orientuje se především na starou hudbu z období renesance a baroka. Hodlá tím připomenout hudební díla, která se zde mohla produkovat v období 459ti let působení řádu cisterciaček a poukázat tak na hudební odkaz zakladatelky kláštera královny Elišky Rejčky.

Stanislav Boldižár: boldizar.stanislav@seznam.cz