Starobrněnský sbor

Pěvecký sbor při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Starobrněnský pěvecký sbor byl založen v říjnu roku 2015 Jiřím Langem a Alžbětou Bočkovou a navazuje na dlouholetou tradici Starobrněnského sboru, která sahá až do 19. století, kdy na Starém Brně sbormistr Pavel Křižkovský dirigoval Starobrněnský chrámový sbor, jenž doprovázel mše a slavnosti v bazilice a také zde založil Besedu Brněnskou a Brněnský mužský sbor. Dále sbor vedl jeho žák Leoš Janáček. V druhé polovině 20. století zde zastával funkci ředitele kůru Miroslav Příhoda, který sbor dirigoval až do své smrti v roce 1988. Mezi další sbormistry patří Vladimír Stehlík a Mgr.Petr Kolař. Poté byla tradice sboru přerušena až do minulého roku. V klášterním hudebním archívu je mnoho skladeb od L.Janáčka, P.Křižkovského a M.Příhody přímo pro tento sbor, noví členové a sbormistr tedy mají na co navazovat.

Při první zkoušce sboru se sešlo cca. 12 lidí. Během Vánoc se sborové řady rozšířily na 25 členů. Zpěváci se pravidelně schází každou středu na zkoušky v učebně opatství od 19:00 do 21:00. Sbor doprovází slavnostní liturgie v bazilice, při větších svátcích účinkuje spolu se sborem orchestr a sólisté. První vystoupení sboru bylo na Slavnost Ježíše Krista Krále 22.listopadu 2015 v 9:00 v bazilice. Zpíváme i mimo naše „domácí“ působiště např. pouť v kapli sv. Anny, Velikonoční neděle v kostele Milosrdných bratří…..Občasně zkoušíme i o víkendu a neustále rozšiřujeme svůj repertoár novými skladbami. Na konci sezóny čeká sbor soustředění, během kterého zpěváci absolvují hlasovou výchovu, zdokonalí se v intonační technice, stylové interpretaci a porozumění notovému materiálu a ukončí letošní premiérové vystupování.

Starobrněnský sbor je i nadále otevřený všem se zájmem o zpěv, proto pokud máte rádi zpěv a chcete přispět k hudebnímu obohacení liturgie, jste srdečně zváni na naše pravidelné středeční zkoušky. Chceme vytvořit nejen hudební těleso, ale také společenství, pro něž zpěv znamená také modlitbu.

Hlavní varhaník a sbormistr

Jiří Lang

Tel. 605 973 413

email: langvarhany@gmail.com