Křížová cesta v zahradě opatství 25. března v 19 hod.

Na Květnou neděli večer v 19 hod. zveme farníky na křížovou cestu do zahrady opatství za bazilikou. Vezměte si s sebou rozžaté lucerny. Sejdeme se u brány do zahrady.

IMG 6599 2200